U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

TRAN-advies: EU-strategie geïntegreerd energiesysteem

16 maart 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie transport (TRAN) van het Europees Parlement heeft haar advies voor de sectoren vervoer en toerisme geleverd voor het ontwerpverslag van de ITRE-Commissie als reactie op de strategie voor de integratie van energiesystemen.

Het advies van de TRAN-commissie bevat onder meer de volgende kernpunten:

  • De TRAN-commissie benadrukt dat de sectoren vervoer en toerisme essentiële onderdelen van de EU zijn en in hoge mate afhankelijk zijn van energie.
  • Deze commissie onderstreept dat een transformatie naar een klimaatneutrale vervoers- en toerismesector het voorwerp moet zijn van een gestructureerde dialoog. Daarbij moeten de lokale overheden worden betrokken en moet er tegelijkertijd voor gezorgd dat alle burgers en bedrijfstakken toegang hebben tot betaalbare energie.
  • Ze roept de Commissie en de lidstaten op een gunstig beleidskader vast te stellen voor een overgang naar elektrificatie in alle vervoerswijzen.
  • Ze verzoekt de Commissie het gebruik van alternatieve brandstoffen via EU-wetgeving te bevorderen en de belasting van energieproducten en elektriciteit via een herziening van de energiebelastingrichtlijn in overeenstemming te brengen met het milieu- en klimaatbeleid van de EU.
TRAN-advies: EU-strategie geïntegreerd energiesysteem

Volgende stappen

  • 18 maart: stemming ITRE over rapport en amendementen
  • 24 april (indicatief): stemming in voltallig Europees Parlement, 1ste lezing.

 

Bron en meer informatie

Alle de EP- documenten vind je op Legislative Observatory.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons