U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Offshore hernieuwbare energie: Raadsconclusies

12 december 2020 - door Ina De Vlieger

De Raad van de EU heeft op 11 december de raadsconclusies aangenomen over de bevordering van de Europese samenwerking op het gebied van offshore-windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.

  • Commissievoorstel vormt een sterke basis voor het opvoeren van de offshore- en hernieuwbare-energiecapaciteit van de EU
  • Vraag aan de Commissie om een voorstel op te stellen voor een 'faciliterend kader' voor grensoverschrijdende en relevante nationale projecten op het gebied van hernieuwbare energie

 

Foto: Nicholas Doherty op Unsplash

Offshore hernieuwbare energie: Raadsconclusies

‘Faciliterend kader’ voor grensoverschrijdende en nationale projecten

De Raad van de EU verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een "faciliterend kader" op EU-niveau voor grensoverschrijdende en andere relevante nationale projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Dat omvat onder meer:

  • Richtsnoeren voor het sluiten van bilaterale en multilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten over grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie;
  • Een overzicht van de relevante EU-financieringsinstrumenten, samen met een voorstel voor een beter gebruik van de bestaande EU-fondsen om de realisatie van grensoverschrijdende en nationale projecten op het gebied van hernieuwbare energie te bevorderen
  • Richtsnoeren voor een betere coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van maritieme ruimtelijke ordening en offshore-netplanning;
  • De oprichting van een Europees forum voor offshore-hernieuwbare energie, dat de lidstaten, regelgevende instanties en relevante belanghebbenden bijeenbrengt om de regionale samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van offshore-hernieuwbare energie te versterken.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 11 december: Offshore and other renewable energies: Council adopts conclusions

De raadsconclusies: Council Conclusions on Fostering European Cooperation in Offshore and Other Renewable Energies (13893/20)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons