U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Non-paper 4 lidstaten over transitie naar emissievrije zware bedrijfsvoertuigen

23 januari 2023 - door Ina De Vlieger

België, Nederland, Denemarken en Luxemburg hebben een gezamenlijke non-paper gepubliceerd waarin zij de Commissie verzoeken zo snel mogelijk een ambitieus voorstel voor herziening van de CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen (2019/1242) bekend te maken. Het doel is om de transitie naar emissievrije voertuigen te bevorderen.

  • Uiterlijk in 2050 moeten nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (HDV’s)emissievrij zijn.
  • Toepassingsgebied CO2-normen dienen uitgebreid naar meer voertuigcategorieën.
Non-paper 4 lidstaten over transitie naar emissievrije zware bedrijfsvoertuigen

Volgens de vier lidstaten moet de Europese Commissie in haar voorstel volgende drie kernelementen opnemen:

  1. Een doelstelling van 100% emissievrije uitstoot voor nieuwe HDV's in de EU, overeenkomstig de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.
  2. Een aangescherpte doelstelling voor 2030, voortbouwend op de ambities van toonaangevende fabrikanten van OEMS (Original Equipment Manufacturer) en vlooteigenaars.
  3. Toepassing van de CO2-normen op meer voertuigcategorieën dan nu het geval is. De huidige CO2-reductiedoelstellingen gelden slechts voor een klein deel van de vrachtvoertuigen op de weg, waardoor bijna 35% van de emissies buiten het toepassingsgebied valt.

Volgens de lidstaten zou hiermee de herziening van d CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Europese klimaatwet, het akkoord van Parijs en de doelstellingen van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen (ESR).

Daarnaast zou dit volgens de 4 lidstaten een sterk signaal geven aan de markt.

Verdere stappen

  • De Europese Commissie presenteert haar voorstel waarschijnlijk op 14 februari 2023. Was initieel voorzien in 2022.
  • Het voorstel zal de gewone wetgevingsprocedure volgen.
  • Zodra het voorstel is ingediend, gaat het voor behandeling naar het Europees Parlement en de Raad.

Meer lezen

Non-paper by Belgium, Denmark, Luxembourg and the Netherlands on the transition to zero-emission heavy duty vehicles, zie bijlage.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons