U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziene LULUCF-verordening in EU-publicatieblad

27 april 2023 - door Ina De Vlieger

Op 21 april 2023 verscheen de herziene LULUCF-verordening (Landgebruik, verandering in Landgebruik en bosbouw - Land Use, Land Use Change and Forestry) in het EU-Publicatieblad. De nieuwe verordening (EU) 2023/839 treedt op 11 mei 2023 in werking.

  • EU-doelstelling voor de nettoverwijdering van broeikasgassen (BKG) door LULUCF-sector 310 miljoen ton CO2-equivalent in 2030.
  • Bindende jaarlijkse nationale streefcijfers voor de nettoverwijdering van broeikasgassen vastgesteld volgens een lineair traject.
  • Indien de bindende jaarlijkse nationale streefcijfers niet worden gehaald, wordt een boete ten belope van 108% van het verschil tussen het toegewezen streefcijfer en de in een bepaald jaar gerapporteerde netto broeikasgasverwijderingen toegevoegd aan het streefcijfer van de lidstaat voor 2030.
Herziene LULUCF-verordening in EU-publicatieblad

Op 14 juli 2021 stelde de Europese Commissie haar fit-for-55-pakket voor. Dat omvatte een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevatte ook een voorstel voor de herziening van de LULUCF-verordening.

 

Lees meer over deze nieuwe verordening

VLEVA-bericht: LULUCF: EP en Raad verhogen EU-doelstelling voor koolstofputten

EU-Publicatieblad: Verordening (EU) 2023/839 Landgebruik, verandering in Landgebruik en bosbouw (LULUCF)

 

Volledige benaming Verordening (EU) 2023/839

Verordening (EU) 2023/839 van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de rapportage- en nalevingsvoorschriften, en vaststelling van de streefcijfers voor de lidstaten voor 2030, en van Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft verbetering van monitoring, rapportage, het volgen van de vooruitgang en beoordeling.

 

Volgende stappen

  • De verordening (EU) 2023/839 inzake LULUCF treedt in werking op 11 mei 2023 (20 dagen na bekendmaking in het EU-Publicatieblad).
  • Met de publicatie van de herziene LULUCF-verordening in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons