U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Franse voorzitterschap: prioriteiten energie en klimaat

16 januari 2022 - door Ina De Vlieger

Wat energie en klimaat betreft, wil het Franse voorzitterschap (VZS) van de Raad van de EU vooruitgang boeken in de onderhandelingen tussen de lidstaten over het "Fit for 55"-pakket over klimaatwetgeving. Daarnaast wil het de besprekingen over de stijging van de energieprijzen en over kernenergie voort te zetten.

 

Klimaat

Het Franse voorzitterschap zet de werkzaamheden voort die zijn begonnen met de herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS), een van de belangrijkste voorstellen in het eerste deel van het "Fit for 55”-pakket (14 juli 2021).

Franse voorzitterschap: prioriteiten energie en klimaat

Het Franse VZS wil dit goed gecoördineerd laten verlopen met de uitvoering van het "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation" (CORSIA), de herziening van de verordening (2018/842) over de verdeling van de inspanningen met betrekking tot klimaatactie (ESR), en de hervorming van de verordening (2018/841) over de bijdrage van de sector landgebruik en bosbouw (LULUCF).

Het VZS zal ook werken aan het voorstel van de Europese Commissie om een "sociaal klimaatfonds" op te richten en zal verder onderhandelen over de herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens.

Wat het internationale klimaatbeleid betreft, zal het Franse voorzitterschap beginnen met de voorbereiding van de onderhandelingen die zullen worden gevoerd tijdens de 27e Conferentie van de Partijen (COP27, Egypte), en zal het gevolg geven aan de sectorale verbintenissen die zijn aangegaan en de thema's die zijn vastgesteld tijdens COP26.

Energie

Voor energie wil het Franse VZS in eerste instantie vooruitgang boeken rond de herziening van de richtlijnen over hernieuwbare energie (2018/2001, ook bekend als "RED II") en energie-efficiëntie (2018/2002, ook bekend als "EED").
Ook zal het Franse VZS beginnen te werken aan de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (2018/844), het wetgevingspakket ter bevordering van koolstofvrije gassen (waaronder waterstof) en het voorstel voor een EU-verordening over methaanemissies in de energiesector. Deze drie dossiers maken deel uit van het tweede deel van het "Fit for 55"-pakket (15 december 2021).

Daarnaast wil Parijs begin maart ministeriële conferenties houden: een over huisvesting om de kwesties van de energieprestaties van woningen en de strijd tegen energiearmoede te belichten, en een andere over decarbonisatie.

Verder wil het Franse voorzitterschap erop toezien dat de Europese regelgeving die verenigbaar is met de ontwikkeling van kernenergie, gehandhaafd blijft.  Het ziet immers kernenergie als een cruciaal instrument om de Europese industrie koolstofvrij te maken, de EU-emissiereductiedoelstellingen te halen en onze energiesoevereiniteit en energieonafhankelijkheid te versterken.

Bovendien, zal de stijging van de energieprijzen tijdens het Franse voorzitterschap besproken blijven worden in de Raad van de EU.

Meer lezen in het programma van het Franse Voorzitterschap.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons