U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert klimaatpact

11 december 2020 - door Celeste Wezenbeek

Op woensdag 9 december lanceerde de Europese de Commissie haar communicatie over het Europees klimaatpact, een initiatief om de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag.

Via een online platform zal het pact de ruimte bieden aan verschillende actoren (regio's, lokale gemeenschappen, industrieën, scholen, het maatschappelijk middenveld...) om bij te leren over de klimaatcrisis. De bedoeling is om informatie te delen, te debatteren en oplossingen te ontwikkelen die kunnen geïmplementeerd worden. Dit alles heeft als doel een groeiende Europese klimaatbeweging op gang te brengen. De Commissie wijst erop dat nauwkeurige informatieverstrekking essentieel is om disinformatie te bestrijden en mythes te ontkrachten. In de beginfase zal het pact zich richten op vier prioritaire actiegebieden: groene zones, groene mobiliteit, efficiënte gebouwen en groene vaardigheden. Een jaarlijks evenement zal de deelnemers samenbrengen om hun ervaringen en kennis te delen. Daarnaast zal een speciaal secretariaat onder leiding van de Commissie zorgen voor de uitvoering van het pact. 

In het kader van dit initiatief heeft de Europese Commissie een oproep gedaan aan personen en organisaties om ambassadeurs van het Pact te worden. De rol van deze ambassadeurs zal erin bestaan het goede voorbeeld te geven en hun gemeenschappen of organisaties te betrekken bij de klimaatactie. Op 16 december zal er een online lanceringsevenement plaatsvinden, met onder meer een presentatie van de eerste ambassadeurs van het pact.

 

Europese Commissie lanceert klimaatpact

Maak een account aan

Volg ons