U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement steunt "koolstofarme" waterstof

25 mei 2021 - door Ina De Vlieger


Een motie over de EU-waterstofstrategie heeft op 19 mei de steun gekregen van het Europees Parlement (EP). Dit spreekt zich uit voor het gebruik van "koolstofarme waterstof" uit aardgas als een brug naar een 100% hernieuwbare productie.

  • Een niet-bindende motie zonder juridische gevolgen.
  • EP erkent dat de Europese waterstofmarkt zo snel mogelijk moet groeien.
  • Het stelt dat hiervoor "koolstofarme waterstof" nodig is als brug naar een 100% hernieuwbare productie.

Het EP nam deze motie aan met 411 stemmen voor, 135 tegen en 149 onthoudingen.

Tijdens de plenaire zitting van 19 mei 2021 keurden de Europarlementariërs ook een resolutie over een geïntegreerd energiesysteem goed.
 

Europees Parlement steunt "koolstofarme" waterstof

De Fracties van de Groenen, Vrije Europese Alliantie en Links, hadden amendementen ingediend om elke positieve vermelding van koolstofarme waterstof uit de tekst te weren met als doel de Europese fondsen uitsluitend te concentreren op investeringen in hernieuwbare waterstof. Maar hun amendementen, evenals die van de andere fracties (op één na), werden allemaal verworpen.

Volgens het Parlement omvat "koolstofarme" ook zogenaamde "blauwe" waterstof, waterstof geproduceerd uit aardgas met CO2-afvang- en opslagtechnologieën of dankzij elektriciteit uit kernenergie.

Het uiteindelijk goedgekeurde verslag lijkt dus sterk op de versie die door de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Parlement is goedgekeurd.

  • De Europarlementariërs verzoeken de Commissie te schatten hoeveel koolstofarme waterstof nodig is voor het koolstofarm maken van de economie totdat hernieuwbare waterstof deze rol alleen kan spelen, in welke gevallen, en voor hoe lang.
  • Zij roepen de instelling, de lidstaten en de industrie ook op om extra capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit op te voeren om een contraproductieve concurrentie tussen elektrolyse-installaties voor de productie van waterstof en andere rechtstreekse toepassingen van hernieuwbare elektriciteit te voorkomen (additionaliteitsbeginsel).
  • Wat de relevante sectoren betreft, stelt het verslag dat waterstof kan worden gebruikt in industriële en chemische processen; in het lucht-, zee- en vrachtvervoer over de weg; en in verwarmingstoepassingen.

Hoewel het verslag geen juridische implicaties heeft, is het een belangrijk politiek signaal in de aanloop naar een wetgevingspakket rond energie en klimaat (Fit for 55) dat op 14 juli door de Europese Commissie zal worden ingediend.

Volgende stappen

De Raad van de EU heeft op 11 december conclusies aangenomen over een waterstofmarkt in Europa als reactie op de EU-waterstofstrategie van de Commissie.

De procedure voor dit niet-wetgevend dossier is afgesloten. Het is wachten op de vervolginitiatieven van de Commissie rond deze kwestie, waarvan het eerste belangrijke verwacht wordt op 14 juli, nl. het “fit for 55” energie- en klimaatpakket

Bron en meer lezen

EP-persbericht 19 mei 2021, Climate change: MEPs advocate push for renewable hydrogen, integration of energy systems

Europese Commissie haar strategie voor waterstof

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons