U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement keurt de energieprestatie van gebouwen goed

23 april 2018 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement heeft op 17 april het interinstitutioneel akkoord over de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD) definitief goedgekeurd. De plenaire stemming luidt de afsluiting in van het eerste van de 8 wetgevingsvoorstellen van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen". Dit werd door de Commissie op 30 november 2016 gepresenteerd.

Europees Parlement keurt de energieprestatie van gebouwen goed

Op weg naar meer energie-efficiëntie 

Op 20 december werd een politiek akkoord bereikt over de nieuwe regels voor de verbetering van de energieprestaties van gebouwen. Over die interinstitutionele overeenkomst tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kan je hier bij VLEVAmeer lezen. 

De overeengekomen wijzigingen zullen de renovatie van gebouwen naar meer energie-efficiënte systemen versnellen en de energieprestaties van nieuwe gebouwen versterken.

Volgende stappen

Na de goedkeuring door het Europees Parlement wordt van de Raad van Ministers hun formele goedkeuring verwacht in de komende Raadszitting. Zodra de Raad zijn goedkeuring heeft verleend, wordt de geactualiseerde richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen na de publicatie treedt de richtlijn in werking. De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn na 18 maanden in nationaal recht omzetten.

Meer lezen?

Lees hier de persmededeling van de Europese Commissie

Meer informatie over het interinstitutioneel akkoord kan u hier vinden

Het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD) vindt u hier

Bron

Europese Commissie

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons