U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU voltooit herziening energiebeleidskader

23 mei 2019 - door Stagiair

De Raad heeft de vier overblijvende dossiers van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" afgerond. Daarmee is de herziening van het energiebeleidskader voltooid. Dit kader bevat de voorwaarden op het gebied van regelgeving voor de overgang naar schone energie. Het zet de EU ook op weg om haar verplichtingen in het Akkoord van Parijs na te komen. 

  • Meer concurrentie, consumentgerichtheid en flexibiliteit op de EU-elektriciteitsmarkt.
  • Energievoorziening in noodsituaties wordt verzekerd.
  • Actualisatie van het ACER (agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators).

 

EU voltooit herziening energiebeleidskader

Elektriciteitsrichtlijn en -verordening

De nieuwe wetgeving omvat zowel een verordening als een richtlijn rond elektriciteit. Dit moet zorgen voor meer concurrentie, consumentgerichtheid en flexibiliteit op de EU-elektriciteitsmarkt. Zo geeft het consumenten meer rechten en versoepelt het hun deelname aan de markt als actieve klanten. Aanbieders van klanten kunnen hun eigen prijzen bepalen, wat marktverstoringen beperkt, meer concurrentie creëert en de prijzen voor consumenten drukt. Dankzij nieuwe regels rond handel zal het elektriciteitssysteem de variabele elektriciteitsopwekking door hernieuwbare bronnen beter kunnen opvangen. Ten slotte omvatten de nieuwe regels ook een nieuw kader voor capaciteitsmechanismen, met een emissielimiet van 550 gram CO2 uit fossiele brandstoffen per kWh elektriciteit.

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

Ter versterking van de energiezekerheid in de EU is een nieuw kader tot stand gebracht voor het voorkomen van, voorbereiden op en beheren van elektriciteitscrises. Lidstaten moeten risicoparaatheidsplannen opstellen die rekening houden met regionale en nationale crisisscenario’s. Op die manier is de energievoorziening verzekerd in noodsituaties. De verordening voorziet ook in meer samenwerking en vlottere bijstand tussen lidstaten bij een elektriciteitscrisis.

ACER

De nieuwe verordening actualiseert de rol en de werking van het ACER, het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators. Onder meer de taken en bevoegdheden van de directeur en de raad van regulators worden herzien. De ondersteunende rol van het ACER in het regelgevingstoezicht wordt ook versterkt.

Achtergrond en volgende stappen

De Europese Commissie bracht haar pakket van voorstellen in november 2016 uit onder de naam "Schone energie voor alle Europeanen". Het omvatte acht wetgevingshandelingen die bijdragen tot de vormgeving van de energie-unie en de verwezenlijking van de EU-toezeggingen in het kader van het Akkoord van Parijs. Vier wetgevingsbesluiten waren al in werking getreden en nu zijn ook de vier overgebleven dossiers tot een goed einde gebracht. De afronding van die vier dossiers vormt de laatste stap in het wetgevingsproces. De wetgeving treedt na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in werking.

Meer info

Elektriciteitsrichtlijn

Elektriciteitsverordening

Verordening inzake risicoparaatheid

ACER-verordening

Maak een account aan

Volg ons