U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-ambassadeurs beslissen over LIFE na 2020

05 april 2019 - door Melanie De Caluwé

De EU actualiseert momenteel LIFE; haar voornaamste financierings­instrument voor projecten rond natuur, biodiversiteit, klimaatactie en schone energie. Het Comité van permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) heeft de gemeenschappelijke lezing bevestigd die het Roemeense voorzitterschap met het Europees Parlement bereikte over de verlenging van het LIFE-programma na 2020.

Deze gemeenschappelijke lezing heeft geen betrekking op de begrotings­kwesties die momenteel besproken worden in de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2021‑2027.

EU-ambassadeurs beslissen over LIFE na 2020

Wat werd er overeengekomen?

  • De kwaliteit van projectaanvragen blijft het voornaamste criterium voor de toekenning van financiering uit het LIFE-programma. Er komt een speciale categorie projecten voor technische bijstand die gericht zijn op capaciteitsopbouw met het oog op effectieve deelname aan het LIFE-programma. Doel is om de diensten die de nationale contactpunten in de hele EU verlenen, te verbeteren en de kwaliteit van de projectvoorstellen naar een hoger niveau te brengen. Dit moet de kansen van lidstaten met een lage participatiegraad op LIFE-financiering vergroten. De Europese Commissie zal bij de toekenning van LIFE-fondsen een effectief geografisch evenwicht binnen de Unie nastreven, waarbij de kwaliteit centraal staat.
  • De meerjarige werkprogramma's voor LIFE worden aangenomen bij uitvoeringshandeling, in overleg met het Comité voor het LIFE-programma. De maximale medefinancieringspercentages voor de meeste LIFE-acties zullen in de verordening bepaald worden, terwijl de specifieke medefinancieringspercentages voor de verschillende projecttypen zullen worden vastgelegd in de meerjarige werkprogramma's.
  • Net zoals nu blijft de Commissie bevoegd om gedelegeerde handelingen aan te nemen voor het herzien van de output- en resultaatindicatoren die voor de beoordeling van het LIFE-programma gebruikt worden. De Commissie zal ook gedelegeerde handelingen aannemen om specifieke indicatoren voor elk subprogramma en projecttype te bepalen en het monitoring- en evaluatienetwerk op te zetten.
  • De twee wetgevers benadrukten het belang van het LIFE-programma voor de bescherming van Europese wilde dier- en plantensoorten en ecosystemen en voor de verwezenlijking van de overgang van de EU naar een duurzame, circulaire en klimaatneutrale economie. Via een nieuw subprogramma voor schone energie, dat vanaf 2021 deel zal uitmaken van LIFE, zullen concrete oplossingen voor de overgang naar hernieuwbare energie en voor meer energie-efficiëntie worden uitgewerkt. Tot 2020 worden schone-energieprojecten gefinancierd uit hoofde van het Horizon-programma.

Volgende stappen

De Raad verwacht dat de onderhandelingen met het volgende Europees Parlement zo spoedig mogelijk van start gaan. Op die manier kan het dossier op basis van de in de gemeenschappelijke lezing weergegeven vorderingen afgerond worden. In de onderhandelingen moet ook rekening worden gehouden met het algemeen akkoord over het meerjarig financieel kader 2021-2027.

De Commissie wil voor LIFE een totaal­budget van € 5,45 miljard uittrekken voor de periode 2021‑2025. Daarvan zou € 3,5 miljard naar milieu gaan en € 1,95 miljard naar klimaat­actie. De uiteindelijke bedragen zullen afhangen van het akkoord over het volgend MFK.

Meer info

Lees hier meer over het LIFE programma

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons