U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP: ontwerp initiatiefverslag EU-strategie geïntegreerd energiesysteem

16 november 2020 - door Ina De Vlieger

Het ontwerp initiatiefverslag van MEP Christophe Grudler (Renew Europe) over de EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem benadrukt dat de Europese Commissie het beginsel van energie-efficiëntie moet uitbreiden tot de volledige energiewaardeketen en tot alle vormen van eindgebruik.

Hoewel deze strategie een verdere stap naar efficiëntere energienetwerken betekent, vindt rapporteur Grudler dat:

  • De EC nog verder kan gaan in termen van de optimalisering van de infrastructuur.
  • De strategie te weinig nadruk legt op de mogelijkheden voor circulaire werking en hergebruik van afval, energie en afvalwarmte van industriële processen, gebouwen en datacenters.
  • De Commissie onderzoekt hoe de ontwikkeling van een Europese markt voor een flexibele vraag verder kan worden gestimuleerd.
EP: ontwerp initiatiefverslag EU-strategie geïntegreerd energiesysteem

In het ontwerpverslag verzoekt de rapporteur de Commissie ook het systeem van garanties van oorsprong, zoals voorzien in de richtlijn (2018/2001) inzake hernieuwbare energie (RED II), uit te breiden tot koolstofarme, koolstofvrije en hernieuwbare gassen. Hij roept tevens op tot de oprichting van een alliantie voor koolstofarme energietechnologieën.

Volgende stappen

  • 1 december voorlegging initiatiefrapport over de EU-strategie voor een integreerd energiesysteem aan de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement
  • Maart 2021: stemming in de ITRE-commissie
  • April 2021: stemming in voltallig Europees Parlement (plenaire)

 

Ontwerp initiatiefverslag Christophe Grudler: PROJET DE RAPPORT sur une stratégie européenne d’intégration des systèmes énergétiques

Maak een account aan

Volg ons