U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI steunt 2035-doelstelling: nul CO2-uitstoot door personen- en bestelwagens

16 mei 2022 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft gestemd om de doelstelling van nuluitstoot voor nieuwe personen- en bestelwagens tegen 2035, zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Europese Commissie, te behouden.

  • Steun voor doelstelling van emissievrije lichte voertuigen tegen 2035
  • Oproep tot methodologie voor de beoordeling van de volledige levenscyclus van CO2-emissies
  • Beperking van negatieve economische impact van de transitie met gerichte financiering

ENVI nam het verslag van Jan Huitema (Renew Europe, Nederland) over de regulering van de CO2-uitstoot van nieuwe personen- en bestelwagens op 11 mei 2022 aan met een nipte meerderheid: 46 stemmen voor, 40 tegen en 2 onthoudingen.

ENVI steunt 2035-doelstelling: nul CO2-uitstoot door personen- en bestelwagens

Tijdens de stemming in de ENVI-commissie stonden twee compromisamendementen lijnrecht tegenover elkaar.

  • In een eerste amendement stelden de fracties Renew Europe, S&D en Groenen/EVA voor de CO2-emissiereductie voor personenauto's te verhogen tot 70% tegen 2030 en voor nieuwe bestelwagens tot 65% tegen 2030.
  • Anderzijds dienden de EPP- en de ECR-Fractie een compromisamendement in waarin voor 90% van de nieuwe voertuigen die in 2035 worden ingeschreven, een doelstelling van 0% CO2-uitstoot werd vastgesteld.

Het eerste compromisamendement is verworpen (44 stemmen voor, 44 stemmen tegen; bij gelijke stand is de regel: verworpen). Ook het tweede compromisamendement is verworpen (43 stemmen voor, 44 stemmen tegen). Dit betekent dat het voorstel van de Europese Commissie behouden blijft.

Enkele belangrijke punten in het rapport

  • De invoering van een overgangsfonds ter ondersteuning van de actoren in de sector die het zwaarst door de overgang worden getroffen
  • Het einde van de meest vervuilende voertuigen tegen 2030
  • De afschaffing van de gunstige regeling voor zware voertuigen
  • De invoering van aanpassingen en het inzetten van een emissievrij wagenpark voor bedrijven.

Volgende stappen

Over het onderhandelingsmandaat van de rapporteur is niet gestemd, omdat de leden van het Europees Parlement er de voorkeur aan geven het standpunt van het Parlement in de plenaire vergadering af te wachten voor ze met de interinstitutionele onderhandelingen beginnen, wat in strijd is met de normale interne procedure.

De tekst zal daarom worden gepresenteerd tijdens de plenaire vergadering van juni. Volgens een interne bron wordt verwacht dat de EPP- en ECR-fracties zullen proberen hun amendementen opnieuw in te dienen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht 12 mei 2022: Fit for 55: MEPs back CO2 emission standards for cars and vans

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons