U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI-commissie pakt methaanemissies aan

20 juni 2021 - door Ina De Vlieger

Leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben op 14 juni een eerste gedachtewisseling gehouden over het ontwerpverslag van María Spyráki (EVP, Griekenland) over de EU-strategie voor de vermindering van de uitstoot van methaan.

Het verslag verwelkomt de voornemens van de Europese Commissie zoals uiteengezet in haar strategie ter vermindering van de methaanuitstoot, maar benadrukt dat een verdere vermindering van de methaanuitstoot - die tegen 2030 naar schatting 35-37% zal bedragen - nodig is, wil de EU haar nieuwe klimaatdoelstelling van een vermindering van de nettobroeikasgasuitstoot met ten minste 55% tegen 2030 halen.

ENVI-commissie pakt methaanemissies aan

Daartoe moet de EU ervoor zorgen dat haar toekomstige verplichtingen om de methaanemissies in de energiesector te verminderen "de hele voorzieningsketen bestrijken", aldus mevrouw Spyráki.

Zij merkt op dat volgens de Commissie de methaanemissies die in derde landen vrijkomen voor de productie en het vervoer van fossiel gas naar de EU, voor gas drie tot acht keer zo groot zijn als de emissies die binnen de Unie worden geproduceerd, en voor olie zelfs nog groter.

Hoewel de meeste leden van de ENVI-commissie het verslag van mevrouw Spyráki verwelkomen, benadrukken verscheidene leden de noodzaak van een verplicht kader voor toezicht, rapportage en verificatie (MRV) van methaanlekken in de energiesector en voor de opsporing en het herstel ervan.

De termijn voor de indiening van amendementen op het ontwerp-verslag is 21 juni.

Vervolginitatief Europese Commissie

De Europese Commissie zal in het 4de kwartaal van 2021 een voorstel publiceren voor bindende regels voor vermindering van methaanemissies in de energiesector.

Bron en meer lezen

Bulletain Quotidien Europe, 15/6/2020: MEPs tackle methane emissions

Draft Report on an EU strategy to reduce methane emissions (2021/2006(INI)), zie bijlage.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons