U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Enquête: concurrentievermogen van duurzame bedrijven

22 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

CEPS voert, in samenwerking met COWI en Capgemnini, een onderzoek uit voor DG ENER van de Europese Commissie over bedrijven die zelf actief hernieuwbare energie opwekken of aankopen.

De Europese Unie kwam tot een voorlopige overeenkomst over de 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie. De herziene richtlijn voor hernieuwbare energie bevat een bindende EU-doelstelling van 32% tegen 2030. Het bedrijfsleven kan een centrale rol spelen bij de verwezenlijking van deze 2020- en 2030- doelstellingen door actief in te kopen op duurzame energiebronnen.

Enquête: concurrentievermogen van duurzame bedrijven

Tegen deze achtergrond voert CEPS een onderzoek uit voor DG ENER om twee fundamentele vragen te beantwoorden:

  1. Wat zijn de drijfveren en beperkingen van bedrijven bij de transitie naar hernieuwbare energie?
  2. Wat is de impact van hernieuwbare energie op het concurrentievermogen van EU-bedrijven?

Deze online enquête is bedoeld om meer te weten te komen over de kansen en uitdagingen waarmee Europese bedrijven op EU- en nationaal niveau worden geconfronteerd. 

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het opstellen van beleidsaanbevelingen en best-practice-richtlijnen voor EU- en nationale instellingen. De resultaten worden vervolgens toegelicht op een stakeholderworkshop in 2018 en op een high level conferentie in 2019. De respondenten van deze enquête krijgen de kans om deel te nemen aan beide evenementen.

De informatie in deze online enquête blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet bekendgemaakt aan derden.

U kan deze enquête hier invullen tot vrijdag 7 september 2018. Deze neemt ongeveer 9 minuten van uw tijd in. 

Meer informatie

Vragen over deze enquête? Contacteer Felice Simonelli van CEPS (felice.simonelli@ceps.eu). 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons