U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad stelt regels CO2-rapportering zware voertuigen vast

25 juni 2018 - door Kelly Digneffe

De Raad Milieu heeft de verordening aangenomen over de monitoring, rapportering en controle van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. Deze verordening maakt deel uit van de algemene inspanningen van de EU om de CO2-uitstoot te verminderen en is een stap in de richting van een concurrerende koolstofarme economie.

Raad stelt regels CO2-rapportering zware voertuigen vast

3 belangrijke punten uit verordening CO2-rapportering zware voertuigen

  1. CO2-emissies van in EU geregistreerde zware bedrijfsvoertuigen worden voor het eerst op gestandaardiseerde wijze gemeten en gemonitord. 
  2. Om transparant te zijn en een betere vergelijking tussen de verschillende voertuigmodellen mogelijk te maken, zullen deze gegevens voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. 
  3. De verordening voorziet in de oprichting van een centraal EU-register waarin autoriteiten en fabrikanten gegevens zullen verstrekken over de CO2-uitstoot en de prestaties op het gebied van brandstofverbruik.

Verordening CO2-rapportering zware voertuigen = eerste stap naar CO2-emissienormen

Het nieuwe monitorings- en rapportagesysteem vormt de basis voor het wetgevingsvoorstel rond vaststelling en handhaving van CO2-normen en brandstofverbruik van zware bedrijfsvoertuigen.

De definitieve tekst van de verordening CO2-rapportering nieuwe zware bedrijfsvoertuigen vindt u in het EU-publicatieblad van 9 juli 2018

Meer lezen over verordening monitoring, rapportering en controle van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Persbericht Raad 15 juni 2018: CO2 emissions of heavy-duty vehicles: Council adopts monitoring and reporting rules

Persbericht Europese Commissie: EU Regulation on monitoring and reporting of HDV CO2 emissions adopted

Verwant bericht: Parlement keurt CO2-rapportering zware voertuigen goed

Europese Commissie: Reducing CO2 emissions from heavy-duty vehicles

Maak een account aan

Volg ons