U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Energie en klimaat > Calls >

H2020 - Potential use of carbon dioxide / carbon monoxide and non-conventional fossil natural resources in Europe as feedstock for the process industry (SPIRE-05-2016)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Europe is facing a large emission of CO2-containing gases and at the same time a need for additional carbon-based resources. Whereas today the carbon flow of the process industries is organised in a linear way from feedstock input to output of product plus emission (among other residues), the objective is to facilitate a cyclic flow in which CO2-containing gases from one industry becomes the feedstock of another.

Due to greenhouse gas emissions (GHG), the process industry is increasingly looking into the potential use of non-conventional fossil natural resources (e.g. shale gas, gas hydrates, tar sands, coal bed methane, gas to liquid and coal to liquid technologies) as alternative feedstock. Moreover, some organic solid wastes (both from domestic and from industrial applications) can be used to obtain carbon based gas (e.g. biogas, syngas).

The challenge is to understand how to turn these different carbon sources into chemicals that can be used as sustainable building blocks or fuels, while at the same time the process is economically feasible depending on the different energy price scenarios. The aim is to perform a forecast study for the use of CO2 containing process gases as feedstock for process industries, by means of the conversion of CO2 and CO to carbon-derived products. Converting these gases into chemicals and products could lead to a major reduction of emissions and dependency on fossil fuels.

Presently the prices for the emission of CO2 are dropping significantly compared to the initial prediction (e.g. in the ETS scheme) and at the same time both fossil based and renewable feedstock are highly volatile on the world market. Therefore, there is an urgent need to forecast different possible scenarios for a sustainable use of carbon resources and how this can be organised in a cyclic flow in the process industry.

Scope:

There is a strong need to evaluate the novel technologies and solutions for the use of CO2/CO containing process gas as well as non-conventional fossil natural resources at production site level together with the economic feasibility. Furthermore, it is required to compile information on and create awareness on the relative maturity and adaptability of technologies to the local situations, with the aim to accelerate market adoption and replication of these solutions.

Some of the targeted chemicals offer dual use as an intermediate in chemical production as well as an energy carrier such as chemical energy storage. Therefore, the proposed technology not only links CO2-producing and intensive carbon sectors but addresses various high-volume applications and significant markets.

The focus of the forecast study should be on the use of CO2/CO containing process gases to produce high value added products (e.g. fine chemicals and polymers).

The study should address an integrated approach including the following aspects:

 • To lay the foundation of the design of future facilities to demonstrate conversion of CO2-containg gas into chemicals on site.
 • The design of scenarios for the proper and most valuable uses of different gas resources.
 • To analyse the need for pre and post-conversion separation and conditioning processes
 • To evaluate the potential impacts of the use of non-conventional fossil natural resources on the CO2/CO use and identify best solutions
 • The scenarios should be linked to Life Cycle Assessment to provide a basis for sustainability, leading to acceptance and recognition of new “clean” products, business models, and skill sets.

All aspects above should take into consideration the following issues: i) the most carbon efficient process; ii) the technical challenges that hamper the deployment of technical solutions at demonstration scale; and iii) the challenge of building a new model for integrating different industrial sectors.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU between EUR 250000 and 500000 would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

No more than one project will be funded.

Expected Impact:

 • New scenarios for increased use of CO2/CO containing process gases and non-conventional fossil natural resources as new feedstock depending on future fossil fuel and energy prices.
 • Strategies to facilitate the use of primary fossil feedstock displacement (downstream consuming industry).
 • Future scenarios that enable new business models improving competitiveness of participating industries based on the use of CO2/CO containing process gases and non-conventional natural resources as feedstock for the process industry.
 • Synergies by linking production sites of emitting and downstream consuming industries.
 • New areas for SME development and growth

Budget

2016: 74 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Coordination & support actions (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Meer info: zie de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons