U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: 2030 emissiereductiedoelstelling EU naar 45%?

22 juni 2018 - door Kelly Digneffe

EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, onthult de plannen om de 2030 reductiedoelstelling voor broeikasgassen te verhogen van 40% naar 45%. Deze verhoging kan omdat EU-onderhandelaars akkoorden bereikten over de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en over bestuursregels energie- en klimaatbeleid tot 2030.

Klimaat: 2030 emissiereductiedoelstelling EU naar 45%?

Miguel Arias Cañete maakte de opmerkingen tijdens de tweede ministeriële bijeenkomst over Klimaatactie in Brussel. De EU organiseerde deze bijenkomst samen met China en Canada op 20 juni 2018. 

Aanscherpen 2030 broeikasgasreductiedoelstelling

Het verhogen van 2030- reductiedoelstelling voor broeikasgassen van 40% naar 45% is haalbaar na de interinstitutionele akkoorden die in juni 2018 zijn bereikt voor:

Posities voor klimaattop december 2018 (COP24) worden gesmeed

Op deze ministeriële conferentie riepen de EU-commissaris, de Canadese minister van Milieu en Klimaatverandering Catherine McKenna en de Chinese speciale vertegenwoordiger voor klimaatverandering Xie Zhenhua op het momentum te behouden en te zorgen voor het welslagen van COP 24 in Katowice in december 2018.

 

Een ontwerpresolutie die de Milieucommissie van het Europees Parlement op 20 juni heeft aangenomen, moet ervoor zorgen dat het Europa met "één stem" spreekt als het gaat om de opwarming van de aarde en andere kwesties.

De leden van het milieucommissie pleiten om de nationaal bepaalde bijdragen (NDC) van de EU aan het Akkoord van Parijs te verhogen en dringen er bij de Commissie op aangedrongen ervoor te zorgen dat haar strategie voor 2050 aan het eind van het jaar klaar is.

Agenda klimaattops in 2018

  • Extra VN-klimaattop in Bangkok 3-7 september 2018.
  • Tweede ministeriële bijeenkomst over klimaatactie in Brussel vóór COP24. De EU, Canada en China zitten deze bijeenkomst voor op dezelfde manier als die vóór COP23.
  • COP24 in Katowice, Polen 3-14 december 2018. De 24ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de VN voor klimaatverandering wordt een belangrijke top voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer lezen voorbereiding klimaattop door EU

Commissioner Arias Cañete co-convenes global ministerial meeting in Brussels

'EU for Talanoa' conference, 13 June 2018 (met webstream video)

Klimaattop Bonn: nood aan extra top in september

Milieucommissie EP: Draft report on Climate diplomacy

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons