CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen: standpunt Raad milieu

21 december 2018 - door Ina De Vlieger

De Raad milieu heeft op 20 december overeenstemming bereikt over zijn standpunt inzake een voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen te verminderen.

De Raad legt twee belangrijke emissiereductiedoelstellingen vast:

  1. Een CO2-emissiereductiedoelstelling van 15% voor de vloot van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 ten opzichte van de emissieniveaus van 2019. Dit is in lijn met het voorstel van de Europese Commissie 
  2. Een bindende reductiedoelstelling van 30% vanaf 2030, tenzij anders wordt besloten na een evaluatie van deze verordening in 2022. De Commissie stelde dit als indicatieve doelstelling.
CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen: standpunt Raad milieu

Herzieningsclausule

De herzieningsclausule kan eventueel na evaluatie de 2030-doelstelling bijstellen in 2022. De clausule bepaalt ook dat het mogelijk is bindende doelstellingen voor 2035 en 2040 in te voeren.

Sancties en stimuli voor voertuigfabrikanten

Fabrikanten die zich niet houden aan de CO2-emissiereductiedoelstellingen krijgen een financiële sanctie in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Ook komt er een systeem van stimulansen, de zogenaamde superkredieten, waarbij voertuigen met een nul- en lage emissie bij de berekening van de specifieke emissies van een vrachtwagenfabrikant als meer dan één voertuig worden meegerekend. Voor de superkredieten gelden plafonds om een afzwakking van de milieudoelstellingen van de verordening te voorkomen. 

In vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie heeft de Raad besloten bussen en touringcars uit te sluiten van deze stimuleringsregeling.


Representatieve gegevens van voertuigfabrikanten

Er worden specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er degelijke en representatieve gegevens van de fabrikanten beschikbaar zijn over de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de door hen gebouwde vrachtwagens.

De Raad is minder ambitieus dan het Europees Parlement

Op 14 november heeft het Europees Parlement zijn standpunt bepaald over CO2-emissiedoelstellingen voor zware bedrijfsvoertuigen. Deze zijn ambitieuzer dan de voorstellen van de Raad.  Het Parlement pleit voor de volgende 2030-doelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen:

  • De CO2-emissies van zware vrachtwagens met 35% verminderen
  • Het aandeel emissiearme en emissievrije vrachtwagens op 20% brengen

Volgende stappen

Raad kan nu starten met de onderhandelingen met het Europees Parlement. Deze onderhandelingen in het kader van de trialoog zullen naar verwachting in januari onder Roemeens voorzitterschap van start gaan.

Update op 24/1/2019:

  • De onderhandelingen tussen Raad en EP vorderen goed , maar nog geen akkoord bereikt tijdens de 2de triloog op 22 januari.
  • De 3de triloog  gaat door op 12 februari. Technische vergaderingen zijn gepland op 24 en 31 januari.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Raad, 20/12/2018: CO2 emission standards for trucks: Council agrees its position

Algemene benadering van de Raad inzake CO2-doelstellingen zware bedrijfsvoertuigen

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons