U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stimuleer jij ondernemerschap? Stel je kandidaat voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

21 februari 2019 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie organiseert jaarlijks de wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering". De award beloont kwaliteitsvolle overheids- of gemengde (privé/publiek) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is:

 • de meerwaarde van ondernemerschap benadrukken;
 • ondernemers inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
 • potentiële ondernemers aanmoedigen om de stap te zetten.

De FOD Economie organiseert de Belgische preselectie in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.

Stimuleer jij ondernemerschap? Stel je kandidaat voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Wie kan deelnemen?

U kunt deelnemen als u:

 • een nationale, regionale en lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
 • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

Welke projecten komen in aanmerking?

U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens twee jaar bestaan.

Kies de categorie waarin u wilt deelnemen

U kunt deelnemen in een van de 6 verschillende categorieën:

 1. Bevordering van ondernemingszin:
  erkent acties en initiatieven die een ondernemingsgeest bevorderen, vooral bij jonge mensen en vrouwen; 
 2. Investering in ondernemersvaardigheden:
  erkent initiatieven om ondernemende, professionele, technische en/of vaardigheden als manager te verbeteren; 
 3. Bevordering van de bedrijfsomgeving:
  erkent innovatief beleid dat het oprichten van ondernemingen en de groei van ondernemingen bevordert, wetgeving en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigt en/of het “think small first”-principe ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) toepast; 
 4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:
  erkent maatregelen die bedrijven en met name kmo's ertoe aanzet om marktkansen te benutten zowel binnen als buiten de Europese Unie; 
 5. Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen:
  erkent beleidsvormen en initiatieven die de toegang van de kmo's tot groene markten ondersteunen en hun efficiënt gebruik van hulpbronnen helpen verbeteren door bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene vaardigheden, matchmaking en fondsen.
 6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap: 
  erkent acties van overheidsinstanties of openbare/private samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kmo's. Deze categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

What's in it for you?

Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assembly. Deze Assembly die in 2019 in Finland plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met onder andere de Europese Commissie, overheidsinstanties, andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

Super! Hoe stel ik me kandidaat?

Alle informatie kan je terugvinden op de website van de FOD economie. De deadline is 9 mei 2019.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons