U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementaire comités IMCO en JURI dienden samen 346 amendementen in op het ontwerprapport van Pascal Arimont. De meeste amendementen willen materiële goederen die digitale inhoud bevatten buiten het bereik van de verordening laten. Daarnaast is er veel steun voor de garantieperiode van twee jaar.

De Belg Pascal Arimont is rapporteur van het IMCO comité en schreef een ontwerprapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent online verkoop van goederen. 

Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

De voornaamste bekommernissen in de amendementen zijn:

  • Dat business to business transacties niet onder de verordering mag vallen.
  • Kritiek op de volledige harmonisatie van de regelgeving. Enkele MEPs zouden de harmonisatie liever vervangen door 'algemene hoge standaarden' zodat er flexibeler mee omgesprongen kan worden.
  • Dat de verordening niet van toepassing is op materiële goederen waar digitale inhoud in vervat zit of tastbare media die dienen als exclusieve drager van digitale inhoud. Hiermee bedoelt men digitale toepassingen die een integraal onderdeel zijn van het product en die niet makkelijk door de consument kan verwijderd worden. 
  • Voorwaarden in het contract die de kwaliteit van de goederen moet verzekeren. Enkele MEPs willen de mogelijkheid om af te wijken van die voorwaarden schrappen uit het voorstel. Er worden daarnaast ook nieuwe voorwaarden voorgesteld die de consument moeten beschermen tegen het risico van verborgen defecten. Er wordt tot slot ook voorgesteld dat alle informatie die de verkoper naar de consument stuurt voor het contract bindend wordt, een onderdeel wordt van het contract.
  • De herstelling of vervanging van een product moet gebeuren binnen de 30 dagen na het ontvangen van het product. Enkele MEPs willen de keuze van de consumenten om het product te laten herstellen of vervangen schrappen uit het voorstel. Wanneer de consument een terugbetaling wil moet dit gebeuren binnen de 14 dagen volgens enkele amendementen.
  • Wanneer er grote defecten aan het product zijn heeft de consument het recht om het contract op te zeggen. Verschillende amendementen gaan over de voorwaarden waaronder een verkoper de consument moet terugbetalen. 
  • De minimale garantieperiode moet twee jaar zijn, dit om bedrijven aan te zetten om meer duurzame producten te maken. Lidstaten die een limiet hebben op maximum zes jaar garantie mogen dit blijven handhaven. 
  • Een verkoper van elektronische producten moet een indicatie geven van de levensduur van het product. Een verkoper moet de consument ook op de hoogte brengen van de periode waarin er nog onderdelen voor het product op de markt zullen zijn voor het geval dat het product defect is.

Volgende stappen

Het IMCO comité bespreekt de amendementen op een bijeenkomst op 20 en 21 maart 2017. De stemming over het ontwerprapport zal plaatsvinden op 8 juni. Het JURI comité bespreekt de amendementen op 27 en 28 maart en zal stemmen over het rapport op 8 en 9 juni. 

Ondertussen verwacht de Europese Commissie in de tweede helft van 2017 de resultaten van de evaluatie van de huidige verordening voor verkoop en garantie van consumptiegoederen. Op basis van die evaluatie, de resultaten van een pubieke consultatie en discussies binnen de Commissie zal beslist worden of het voorstel voor de online verkoop van goederen ook toepasbaar zal worden op offline contracten. 

In de Raad ligt dit voorstel nog niet op tafel en focussen ze zich vooral op het voorstel over digitale inhoud. De lidstaten zouden namelijk wachten op de resultaten van de herziening van de consumentenwetgeving. 

Meer lezen

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie

Lees hier het ontwerprapport van Pascal Arimont

Lees hier het eerste deel van de amendementen

Lees hier het tweede deel van de amendementen

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons