U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De eerste resultaten over de evaluatie van de “Garantierichtlijn” werden door de Commissie toegelicht in het IMCO-comité van het Europees Parlement. Op deze manier kan daarmee rekening gehouden worden bij de bespreking van het voorstel “online verkoop van goederen”.

Commissaris Jourava geeft in een brief aan voorzitster Vicky Ford van het IMCO-comité aan dat een uitbreiding van het toepassingsgebied van het voorstel “online verkoop van goederen” naar offline verkopen tot de mogelijke conclusies van de evaluatie-oefening behoort.

Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

Deze bevindingen haalt de Commissie tot dusver uit de bevraging:

 • 23.500 consumenten en 375 ondernemingen hebben de bevraging beantwoord,
 • 35% van de handelaars verkoopt zowel in een winkel als online en zouden direct effect ondervinden van 2 wetgevende systemen,
 • tussen 34 en 43% van de respondenten vindt 2 jaar een redelijke termijn voor de wettelijke garantie voor huishoudapparaten, elektrische en IT-apparatuur. Consumenten blijken op dat vlak weinig op de hoogte van hun rechten,
 • bijna 75% van de consumenten koopt dikwijls producten aan in een winkel in eigen land, waarvan 49% online en 11% gaat shoppen in een andere lidstaat,
 • in 96% van de recente problemen doet het defect zich voor gedurende de eerste 2 jaar na de aankoop, waar een langere garantieperiode bestaat, wordt slechts 2 tot 7% van de defecten vastgesteld na 2 jaar,
 • bij de vraag naar kosten – baten van een volledig geharmoniseerde garantieperiode voor alle verkoopkanalen op 2 jaar geeft 13% van de ondernemingen aan dat hun kosten zouden verlagen in vergelijking met een status quo,
 • bij een verlenging van de periode van de omkering van de bewijslast naar 2 jaar gelooft 60% van de ondernemingen dat dit geen of een beperkte stijging van de kosten zou meebrengen.

De parlementsleden legden in de bespreking focus op:

 • het beperkt aantal ondernemingen in het onderzoek (Arimont en Guoga),
 • de methodologie en de formulering van de vragen (Anderson en Gebhardt),
 • de beperking tot huishoud-, elektronische en IT-apparaten, waardoor conclusies afhankelijk zullen zijn van het type product (Anderson),
 • de noodzaak tot uitbreiding naar offline contracten (Dalton voor Van Bossuyt),
 • de vraag of binnen één kader voor online en offline contracten dan nog een onderscheid op bepaalde vlakken nodig is (Kallas),
 • hiërarchie in remedies of vrije keuze van remedie, waarvoor uit bevraging onvoldoende gegevens zijn (Reda).

De volledige resultaten van de evaluatie worden eind september verwacht, waarna de Europese Commissie een formele beslissing bekend zal maken over de uitbreiding van het toepassingsgebied van het voorstel “online verkoop van goederen” naar offline verkopen.

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons