U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen, toepassingsgebied en een juist evenwicht tussen de belangen van consument en leverancier.

De Delegaties ondersteunen deze richtsnoeren. De ministers benadrukken tijdens de Raad Justitie volgende elementen:
• De ministers herhalen de nood aan coherentie met andere regelgeving en streven naar maximale harmonisatie, hoewel de besprekingen voor dit punt afgewacht moeten worden,
• De ministers pleiten voor een voldoende brede definitie van digitale inhoud, die ook toekomstige ontwikkelingen kan omvatten,
• De ministers wijzen op de nood om een juist evenwicht te vinden tussen een hoge consumentenbescherming en een ondernemersvriendelijk klimaat.

Commissaris Jourova is tevreden met de vooruitgang in dit dossier, maar wees op het belang aan coherentie met de regels uit het voorstel voor online verkoop van goederen. De Raad zou het werk voor dit dossier pas aanvatten op basis van de eerste resultaten van de evaluatie van de Europese consumentenwetgeving, die verwacht worden tussen juli en september.

Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons