U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteurs Evelyne Gebhardt (S&D) en Axel Voss (EPP) dienden op 23 juni hun werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument zal op 13 en 14 juli door de Parlementaire Commissies IMCO en JURI besproken worden.

In het werkdocument schuiven de rapporteurs vier principes naar voor:
1. Een duidelijk, eenvoudig en evenwichtig contractenrecht,
2. Coherentie met andere bestaande Europese wetgeving,
3. Afstemming met het voorstel voor de online verkoop van goederen en
4. Een evenwichtige aanpak om te werken zowel in het voordeel van de consumenten als ondernemingen.

 

Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

De rapporteurs geven ook aandachtspunten aan op sleutelelementen van het voorstel:
1. Definitie: moet verduidelijkt in relatie tot de Richtlijn consumentenrechten
2. Toepassingsgebied: 4 pistes voor keuze toepassing bepalingen “Levering digitale inhoud” dan wel “online verkoop goederen”
3. Gegevens als tegenprestatie: vragen over coherentie met Verordening Gegevensbescherming, actief ter beschikking stellen van gegevens, onderscheid persoonlijke en andere gegevens, …
4. Conformiteit van digitale inhoud: kritische evaluatie of subjectieve dan wel objectieve conformiteitstest best gepast is om aan de noden van consumenten en ondernemingen te voldoen
5. Bewijslast: vragen over de permanente omkering van de bewijslast naar de leverancier en de mate waarin deze informatie moet vragen aan de consument
6. Remedies: noodzaak om volledige harmonisatie te beoordelen, rekening houdend met bestaande systemen in de lidstaten, in elk geval moet dit systeem zo coherent mogelijk met datgene uit het voorstel voor online verkoop van goederen
7. Schadevergoeding: de nieuwe regel voor vergoeding van economische schade aan de digitale omgeving van de consument moet afgewogen ten aanzien van andere aansprakelijkheidsvergoedingen
8. Niveau harmonisatie: afweging maken of maximale harmonisatie van een aantal aspecten waardoor een level playing field voor ondernemingen ontstaat opweegt tegen bescherming consument

Algemeen zal ook gekeken worden naar afstemming met het voorstel voor online verkoop van goederen voor de conformiteitscriteria, garantieperiode en bewijslast, beëindiging van het contract, recht over vergoeding van economische schade, commerciële garantie, enzovoort.

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons