U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Social economy missions

Deadline

Code

COS-SEM-2019-4-01

Inleiding

De algemene doelstelling van deze oproep is ondersteuning van een netwerk van regionale en lokale overheden van de EU met vergelijkbare prioriteiten en deskundigen op dit gebied en via interregionale samenwerking bijdragen tot de geleidelijke totstandbrenging van een permanente praktijkgemeenschap op het gebied van sociale economie als sleutelcomponent van een duurzaam Europees economisch systeem.

De oproep tot het indienen van voorstellen voor sociale economieopdrachten ondersteunt consortia van de sociale economie om interregionale samenwerking na te streven door middel van een reeks missies in de sociale economie: de oproep voorziet in het creëren van kansen en prikkels om deel te nemen aan strategische interregionale samenwerking en samenwerkingsprojecten tussen regionale / lokale autoriteiten en belanghebbenden uit de sociale economie te ontwikkelen.

Doelstellingen

De specifieke doelstellingen die met deze oproep moeten worden bereikt, zijn de volgende:

 • Verbetering van de interregionale interactie tussen belanghebbenden in de sociale economie (publieke en private sector) op het gebied van de prioriteiten van de missies van de sociale economie;
 • Verbetering van de samenwerking tussen bestaande sociale -economienetwerken op regionaal en lokaal niveau op het gebied van de prioriteiten van de missies van de sociale economie
 • Leren van provincies die geavanceerder zijn in de missieprioriteit van de sociale economie
 • Voorbereiding van de toekomstige gestructureerde samenwerking op het gebied van de prioriteiten van de missies van de sociale economie (toekomstige gezamenlijke interregionale projecten in het kader van de nieuwe EU-programmeringsperiode 2021-2027)
 • Voorbereiding van de toekomstige samenwerking met de Europese Commissie op het gebied van de prioriteiten van de missies van de sociale economie
 • Het voorbereiden van de grond voor mogelijke replicatie van functioneel model toegepast in de provincie van de consortium-leider
 • Bijdragen aan een geleidelijke opbouw van de sociale economie

De activiteiten die in deze oproep zijn gepland, hebben betrekking op een van de volgende 4 prioriteiten/thema's van de sociale economie:

 1. Maatschappelijk verantwoorde openbare aanbesteding
 2. Onderwijskader voor sociale economie
 3. Bestrijding van regionale / lokale werkloosheid via model van de sociale economie
 4. Clusters voor sociale economie

De voorstellen moeten slechts betrekking hebben op een van de vier prioriteiten die hierboven zijn genoemd.

Begunstigden

Het consortium moet bestaan uit minimaal drie verschillende juridische entiteiten die zijn gevestigd in ten minste drie EU-lidstaten of COSME-deelnemende landen. Het consortium moet ten minste één overheidsinstantie op regionaal of lokaal niveau uit elke in het consortium vertegenwoordigde provincie omvatten.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons