U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EFRO: Interreg V Euregio Maas-Rijn: Oproep 3

Deadline

Doelstellingen

Het samenwerkingsprogramma Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) bestaat uit vier prioritaire thema’s waarbinnen projecten kunnen worden ingediend: ‘innovatie’, ‘economie’, ‘sociale inclusie en opleiding’ en tot slot ‘territoriale ontwikkeling’.Duiding van deze prioritaire thema’s en bijhorende doelstellingen is terug te vinden in de brochure ‘Interreg V Euregio Maas-Rijn’ en de bijlage (Interreg EMR - prioritaire assen, thematische en specifieke doelstellingen). Een projectidee dient te kaderen binnen één van de 8 specifieke doelstellingen van het samenwerkingsprogramma.  Programmagebied- België: Provincie Limburg, Provincie Luik, Duitstalige Gemeenschap;- Nederland: Provincie Limburg (regio’s Zuid- en Midden-Limburg);- Duitsland: Kreis Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Vulkaneifel en Eifelkreis Bitburg-Prüm.Het programmagebied wordt binnen de prioriteit ‘innovatie’ uitgebreid met het arrondissement Leuven en Zuidoost Noord-Brabant (regio Eindhoven). 

Budget

Onderstaande geeft de verdeling van de beschikbare EFRO-middelen per prioritaire as weer, alsook de maximale toekenning van middelen in oproep 1 en 2 en het minimaal saldo voor de overige oproepen. Prioritaire as innovatie: 33 miljoen euroPrioritaire as economie: 20 miljoen euroPrioritaire as sociale inclusie en opleieding: 19,44 miljoen euroPrioritaire as territoriale ontwikkeling: 17,8 miljoen euro

Begunstigden

Het programma moet uiteraard in de eerste plaats ten goede komen aan de inwoners van de Euregio Maas-Rijn. Toch is het onmogelijk dat de inwoners allemaal individuele projecten en ideeën indienen. Daarom is gekozen voor organisaties die ten dienste staan aan de burgers in de regio. Denk aan:

 •  Regionale en lokale overheden
 • Economische en sociale partners, bijvoorbeeld werkgevers en werknemersverenigingen
 • Ondernemers, in het bijzonder het MKB/KMO
 • Scholen, hogescholen, universiteiten en overige opleidings-instellingen
 • Ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen
 • Intermediairs en ontwikkelingsmaatschappijen
 • Organisaties op het gebied van natuur en milieu, toerisme,
 • cultuur en maatschappelijk werk

Info & contact

Procedure:

 • Halverwege februari worden de specifieke criteria voor oproep 3 bekendgemaakt;
 • Van 22/04 tot en met 22/05/2017: Indienen projectschets in 3 talen via web-applicatie;
 • Beoordeling projectschets en adviesformulering;
 • Indienen projectaanvraag in 3 talen via web-applicatie;
 • Beoordeling en eventuele goedkeuring projectaanvraag;
 • Mogelijke startdatum projecten: begin 2018.

Meer info via de website en het Programma van Europese Territoriale Samenwerking INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020. Vragen? Contacteer uw regionaal contactpunt. Voor de provincie Limburg (B):Karsten ReyntjensDienst Europese en Internationale SamenwerkingUniversiteitslaan 1, 3500 Hasselt+32 (0)11 23 74 16karsten.reyntjens@limburg.behttp://www.limburg.be/ 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europese Territoriale Samenwerking

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Vlaanderen neemt in 2014-2020 deel aan negen Interreg-programma’s:

 • Grensoverschrijdende programma’s: Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën
 • Transnationale programma’s: Noordzeeregio en Noordwest Europa 
 • Interregionale programma’s: Interreg Europe, Urbact en Interact

Doelstellingen

Interreg is bedoeld voor initiatieven die om grensoverschrijdende samenwerking vragen tussen meerdere spelers, sectoren en bestuursniveaus. Onder andere voor schaalvoordelen en efficiëntiewinsten.

De Interreg-programma’s zijn opgebouwd rond:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen

Vlaanderen legt extra accenten volgens de kenmerken of noden van een programmagebied of samenwerkingsniveau:

 • Grensoverschrijdende programma’s: versterking en uitbouw van de arbeidsmarkt in grensregio’s
 • Transnationale programma’s: samenwerking rond transnationale transportstromen en logistieke thema’s
 • Interregionale programma’s: verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg Europe) en duurzame
 • Stedelijke ontwikkeling (Urbact)

Budget

Grensoverschrijdende programma’s:

 • Grensregio Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro
 • Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro
 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro 
 • 2 Zeeën: 257 miljoen euro

Transnationale programma’s:

 • Noordzeeregio: 167 miljoen euro 
 • Noordwest Europa: 396 miljoen euro

Interregionale programma’s:

 • Interreg Europe: 359 miljoen euro
 • Urbact: 74 miljoen euro 
 • Interact: 39 miljoen euro

Begunstigden

Wie maakt er kans op subsidies uit de Interreg programma’s?

 • alle juridische entiteiten

Regio

 • Afhankelijk van programma komen verschillende landen in aanmerking.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

   

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

2 Zeeën

Dries Debruyne

d.debruyne@interreg2seas.eu

050 40 33 73

 

Matthias Verhegge

m.verhegge@interreg2seas.eu

 

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 
Lees meer
Volg ons