Zal belastingbeleid rol spelen in toekomstig industrieel EU-beleid?

11 juni 2019 - door Veronique Vennekens

De nationale ministers van de lidstaten kwamen samen in de Raad concurrentievermogen om de toekomst van de industrie en de eengemaakte markt te bespreken.

  • Een groep landen vindt dat de EU ambitieuzer moet worden op vlak van belastingbeleid.
  • Er moet meer steun komen voor de Europese kmo’s en bedrijven, vooral op internationaal vlak.
  • Nieuwe tekst Europese Industrie strategie 2030 wordt verwacht eind 2019, tekst over interne markt strategie staat gepland voor maart 2020.
Zal belastingbeleid rol spelen in toekomstig industrieel EU-beleid?

Unanimiteit over belastingdossiers weer op tafel

Hoewel het niet echt deel van de discussie was, legden enkele lidstaten (waaronder Spanje, Portugal, Duitsland en Frankrijk) het belastingbeleid toch op tafel. Ze vroegen een ambitieuzer beleid van de Europese Unie. ‘Belasting dumping is gewoon een andere manier van staatssteun’, zei de Franse delegatie.

Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus en Malta (de laatste drie worden vaak beschouwd als ‘Europese belastingparadijzen’) vonden niet dat die discussie aan de orde was. Zij hebben geen oor naar stemming met gekwalificeerde meerderheid over belastingdossiers. Het Roemeens voorzitterschap omschreef diplomatisch in de conclusies dat ‘nieuwe maatregelen genomen moeten worden op de kapitaalmarktenunie te verdiepen en eerlijke en efficiënte belastingen te verzekeren’.

Europese industrie moet beter beschermd worden

Waar de lidstaten het wel over eens waren, is de steun voor de Europese industrie en bedrijven die internationaal actief zijn. Sommige benadrukten het versterken van het principe van wederkerigheid. Daarnaast moeten EU-bedrijven makkelijk toegang krijgen tot markten van niet-lidstaten.

De ministers waren het er over eens dat barrières, zeker in de dienstensector, moeten verminderd worden door betere coördinatie tussen de lidstaten en het correct omzetten van de bestaande regels. Commissaris Elżbieta Bieńkowska kwam hierbij tussen en zei dat de lidstaten wel de elektronische dienstenkaart van tafel hebben geveegd. Die was net ontworpen om de dienstensector te helpen bij grensoverschrijdende transacties.

De uitkomst van dit debat moet de volgende Commissie helpen om een industriële strategie op te tekenen voor 2030, die tekst mogen we verwachten aan het einde van dit jaar. Een nieuwe strategie voor de interne markt is gepland in maart 2020.

Meer informatie over deze raadsvergadering kan je terugvinden op de website van de Europese Raad.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons