U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verordening productcontrole wordt onder handen genomen door de lidstaten

27 november 2018 - door Veronique Vennekens

De Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben hun positie ingenomen over de verordening betreffende de naleving en handhaving van EU-harmonisatie wetgeving voor producten. Uit de tekst blijkt wel dat de lidstaten serieuze aanpassingen aan het voorstel van de Commissie willen doen.

Het Europees Parlement was in september al tot een standpunt gekomen en wilde de verordening graag nog strenger zien. De instellingen kunnen nu aan hun trialoog beginnen om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Verordening productcontrole wordt onder handen genomen door de lidstaten

Conformiteit van product wordt gecontroleerd door marktdeelnemer

De Commissie wilde een voorwaarde stellen voor het aanbieden van producten door het aanstellen van een persoon die verantwoordelijk is voor de nalevingsinformatie van het product. Dit kan de producent zijn, de importeur of eender welke marktdeelnemer die aangeduid wordt door de producent. De lidstaten hadden het hier echter moeilijk mee vooral met het zicht op eerlijke concurrentie tussen zogenaamde ‘traditionele’ en online verkoop.

De lidstaten hebben nu de ‘verantwoordelijke persoon’ in artikel 4 vervangen door ‘marktdeelnemer voor conformiteitsnaleving’.

Elk product dat gemaakt wordt in een derde land zal een contactpersoon hebben binnen de Europese Unie. Er is wel enige flexibiliteit ingebouwd. De verkoper kan kiezen of ze een dienstverlener (zoals bedrijven verantwoordelijk voor opslag, verzending en inpakken) willen aanduiden of een geautoriseerde vertegenwoordiger. De dienstverlener wordt wel niet geacht de conformiteit-taken zomaar te accepteren.

Artikel 4 zal ook van toepassing zijn op wetgeving die producten met een serieus risico voor het algemeen belang reguleren. De relevante marktdeelnemer moet dan de nodige actie ondernemen om het risico tegen te houden. Het artikel zal onderhevig zijn aan een eventuele herziening twee jaar na de implementatie.

Uit de gesprekken met het Europees Parlement moet nu blijken welke compromistekst uiteindelijk goedgekeurd wordt door beide instellingen.

Lees hier de volledige positie van de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons