U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over de regels voor crowdfunding platforms

20 december 2019 - door Veronique Vennekens

Het Finse voorzitterschap en de vertegenwoordigers van het parlement zijn het eens geworden over de nieuwe regels voor crowdfunding platforms.

  • De nieuwe regels moeten het makkelijker maken voor crowdfunding platforms om hun diensten in heel de EU aan te bieden.
  • Het is niet van toepassing op crowdfunding waarbij de investeerder een product of beloning in de plaats krijgt.
  • De wetgeving moet nog formeel goedgekeurd worden door beide instellingen.

Lees hier het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Akkoord over de regels voor crowdfunding platforms

Kapitaalmarktenunie

De nieuwe regels voor crowdfunding passen in het kader van de kapitaalmarktenunie. Die moeten het makkelijker maken voor bedrijven om nieuwe financieringsbronnen te vinden. De wetgeving maakt het zo mogelijk om als platform grensoverschrijdend te werken. Dat doet ze door de minimumvereisten te harmoniseren in alle EU-lidstaten. Het zorgt er meteen ook voor dat investeerders meer juridische zekerheid hebben.

Bescherming van de investeerder

De nieuwe regels die het voorzitterschap en het parlement overeengekomen zijn:

  • Van toepassing op crowdfunding campagnes tot 5 miljoen euro over een periode van 12 maanden.
  • Grotere campagnes zullen gereguleerd worden door de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten en de prospectus verordening.
  • Crowdfunding op basis van donatie en beloning vallen niet onder de regels.

De wetgeving voorziet een hoger niveau van bescherming voor investeerders. In de compromisovereenkomst wordt vermeld dat investeerders een key investment information sheet (KIIS) moeten krijgen. Die wordt opgesteld door de projecteigenaar voor elk crowdfunding-aanbod of op platformniveau.

Platforms moeten hun klanten duidelijke informatie geven over de financiële risico's, inclusief insolventierisico's en selectiecriteria voor projecten. 

De zogezegde 'niet-geavanceerde' beleggers krijgen nog extra bescherming. Zij zouden meer diepgaand advies en begeleiding krijgen. En een waarschuwing in geval dat hun investering ofwel 1000 euro of 5% van hun vermogen overschrijdt, gevolgd door een reflectie periode van vier kalenderdagen.

Daarnaast zullen de regels ook aangepast worden naargelang bedrijven hun financiering aanbieden in de vorm van een lening of een investering (via aandelen en obligaties uitgegeven door het bedrijf dat geld inzamelt).

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal een grotere rol spelen in het coördineren via een bindend geschillenbemiddelingsmechanisme en de ontwikkeling van technische normen.

Volgende stappen

De tekst zal op technisch niveau nog scherp gesteld worden. Daarna kunnen de ambassadeurs van de lidstaten (COREPER) de tekst goedkeuren. Na een linguïstieke controle moeten het Europees Parlement en de raad hun finale goedkeuring geven.

De overeengekomen tekst is nog niet beschikbaar.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons