U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderhandelingen handelsverdragen en screening mechanisme buitenlandse investeringen boeken vooruitgang

12 november 2018 - door Veronique Vennekens

Tijdens een raadsvergadering van de ministers van handel op 9 november werd vooruitgang geboekt in de onderhandelingen rond de screening van buitenlandse investeringen. Daarnaast werden de handelsakkoorden met de Verenigde Staten en Mercosur besproken.

Ondanks politieke gevoeligheid toch vooruitgang

Het screening mechanisme voor buitenlandse investeringen is een politiek gevoelig dossier. Sommigen doen het af als protectionisme en vrezen dat investeringen nu afgeremd zullen worden. Toch boekten de nationale ministers voor handel vooruitgang in het dossier.

Onderhandelingen handelsverdragen en screening mechanisme buitenlandse investeringen boeken vooruitgang

De onderhandelingen gingen op 9 november vooral over de rol van de Europese Commissie. Wanneer mogen ze een opinie geven en wat is de structuur en de architectuur van het mechanisme? Men kwam ook tot een akkoord over de annex waarin Europese plannen en programma’s staan en een (non-exhaustieve) lijst van screening factoren. Deze lijst zou onder meer noodzakelijke infrastructuur, energie, ruimtevaart, water controle, transport, sleuteltechnologieën en voedselveiligheid bevatten.

De meest gevoelige onderwerpen liggen echter nog altijd op de tafel voor het overleg van 20 november. Dit zal gaan over wanneer de verordening in werking zal treden, de formalisatie van de coördinatiegroep van experten uit de lidstaten en de deadline voor het implementeren van de wetgeving. Daarnaast zal ook een derde scenario worden besproken dat werd voorgesteld door het Europees Parlement. Hierbij zou het land dat de investering zou ontvangen verplicht met zijn Europese partners moeten overleggen wanneer minstens één derde van de lidstaten van mening is dat hun nationale veiligheid in het gedrang komt. Volgens sommige bronnen is er weinig kans dat de lidstaten hiermee zullen instemmen.

Met babystapjes naar een handelsakkoord met de VS

Er is nog veel onzekerheid over de handelsrelaties met de Verenigde Staten. Een eerste stap naar meer samenwerking op het gebied van handel is het afstemmen van wetgeving in een reeks beleidsgebieden om handel makkelijker te maken.

Commissaris voor Handel Malmström laat weten dat er niet wordt gesproken over landbouw. Toch willen de Europeanen praten over de import van rundvlees dat niet behandeld is door groeihormonen. De gesprekken hierover zouden vlot verlopen. Ten tweede wil men snel afspraken maken over zaken waarvan het beschermingsniveau vergelijkbaar is.

Voor échte onderhandelingen is het wachten tot het Amerikaanse Congres toestemming geeft aan de Europese Commissie om de voorbereidende oefening te starten. Daarna kan de Raad het officiële onderhandelingsmandaat goedkeuren. Wanneer dat precies zal zijn, valt nog af te wachten.

Nieuwe ronde in Mercosur-onderhandelingen

Ondertussen gaan de onderhandelingen met de Mercosur landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) gewoon verder. Op 12 november komen de afgevaardigden naar Brussel in de hoop het commerciële luik van het associatieakkoord zo snel mogelijk af te ronden. Er is geen einddatum voorzien voor de gesprekken, dus het kan dat ze nu doorgaan tot het einde.

Brazilië heeft laten weten dat de onderhandelaars uit de huidige regering zullen komen en niet uit de nieuw verkozen regering van Jair Bolsonaro. Het ziet er naar uit dat de kans klein is dat er een finaal akkoord komt uit deze ronde van onderhandelingen. Malmström gaf al aan dat het huidige niveau van de voorstellen van de Zuid-Amerikaanse landen niet voldoende is.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons