U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement buigt zich over ‘Handel voor Allen’-strategie

22 november 2018 - door Veronique Vennekens

‘Handel voor allen’ is niet mogelijk: het heeft altijd winnaars en verliezers. Dat is de conclusie uit het publieke debat dat georganiseerd werd door het Europees Parlement. Thema van het debat: de vooruitgang die gemaakt werd drie jaar na de lancering van de ‘Handel voor Allen’-strategie.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, handelsexperts en observatoren kwamen samen in het Europees Parlement om  gedachten uit te wisselen.

Europees Parlement buigt zich over ‘Handel voor Allen’-strategie

Meer aandacht voor implementatie handelsverdragen en transparantie

De deelnemers waren allemaal positief over de toename van transparantie bij het onderhandelen van handelsverdragen maar de Europese burger verdient meer eerlijkheid volgens hen. De voordelen van vrijhandel worden overdreven in effectbeoordelingen en anderzijds is er te weinig aandacht voor de risico’s die zich voordoen bij verdere handelsopenheid.

Daarnaast moet er meer aandacht gegeven worden aan de implementatie van handelsakkoorden. Onderhandelen zonder implementatie heeft geen zin. Er moet een sterkere link zijn tussen handelsbeleid en het nationale beleid dat verantwoordelijk is voor de implementatie.

Volgens de aanwezigen is Europa er nog niet voldoende in geslaagd om de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling afdwingbaar te maken. Enkele voorstellen die uit het publiek kwamen zijn: meer opvolgen van de impact van handelsverdragen, meer evaluaties en een klachtenmechanisme. Een alternatieve oplossing is het gebruik van ex ante voorwaarden, waarbij de implementatie van een verdrag gelinkt is aan de concrete vooruitgang in het partnerland.

Het verspreiden van Europese standaarden via de handelsverdragen verloopt wel goed. Veel derde landen gebruiken de standaarden en wetgeving van de Europese Unie voor hun producten wat de druk van competitie verlaagt in de EU.

Lees hier de 'Handel voor Allen'-strategie van de Europese Commissie.

Onderhandelingsmandaat voor de VS maar Mercosur valt stilt

Er zijn twee onderhandelingsmandaten opgesteld voor nieuwe gesprekken met de Verenigde Staten. De eerste gaat over industriële tarieven en de tweede over conformiteitsbeoordelingen. Er is in Washington echter nog geen uitspraak gedaan over eventuele sancties op Europese voertuigen. Indien nodig zal de Europese Commissie streng reageren. Maar dat zal uiteraard de onderhandelingen niet makkelijker te maken.

Tot slot is er na tien dagen intens onderhandelen nog geen einde gekomen aan de onderhandelingen met de Mercosur-landen. Er is wel vooruitgang geboekt maar niet in alle hoofdstukken. Er is nog geen nieuwe datum geprikt voor een volgende onderhandelingsronde.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons