U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad komt tot akkoord over wederzijdse erkenning van producten

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

In december 2017 presenteerde de Europese Commissie een nieuw goederenpakket met daarin een verordening rond de wederzijdse erkenning van producten. Nu zijn de lidstaten al tot een akkoord gekomen rond de tekst. Volgens enkele diplomaten is dit geen mirakel omdat de tekst een vrijwillig mechanisme instelt. De echte uitdaging voor het goederenpakket ligt bij de andere voorstellen.

Het compromis werd opgesteld door het Bulgaars voorzitterschap en unaniem aangenomen tijdens de Raad Concurrentievermogen. De aanpassingen aan het voorstel zijn de volgende:

  1. het verduidelijken van de aard van de verklaring van wederzijdse erkenning
  2. lidstaten de optie geven om goederen niet te laten verkopen op hun grondgebied om legitieme redenen van publiek belang
  3. de tijdslijn van de probleem-oplossingsprocedure aanpassen
  4. het verduidelijken van de taken van de product contactpunten
  5. administratieve samenwerking
Raad komt tot akkoord over wederzijdse erkenning van producten

Wat betreft het eerste punt heeft de Franse delegatie de verklaring van naam laten veranderen naar 'Verklaring van legale commercialisatie voor het doel van wederzijdse erkenning' om zo duidelijk te maken dat het geen automatische wederzijdse erkenning is. De verklaring kan opgesteld worden door een invoerder of een distributeur vermits de verplichte informatie in beide gevallen hetzelfde is. 

De procedure voor problemen op te lossen verloopt nu in zes weken tijd zodat er tijd is om vragen te beantwoorden bij het beoordelen van de goederen. Wat betreft de product contactpunten is er een paragraaf toegevoegd om een uitzondering te vragen voor de verplichting informatie online te zetten over de bevoegde autoriteiten omdat dit te complex zou zijn gezien meerdere autoriteiten in een lidstaat kunnen samenwerken rond dezelfde bevoegdheid.

De echte uitdagingen voor het goederenpakket liggen in de toekomst

De tweede verordening die gerelateerd is met het goederenpakket gaat over het respecteren en effectief toepassen van bestaande wetgeving rond producten en goederen. Commissaris Bienkowksa vreest dat de lidstaten dat voorstel zullen laten aanslepen tot na de Europese verkiezingen. Dit zorgt ervoor dat het aannemen van de tekst uitgesteld wordt. De tekst is geïnspireerd op en bevat elementen uit het productveiligheid pakket dat geblokkeerd was door de Raad.

In het Europees Parlement vindt de stemming over het ontwerprapport van Ivan Stefanec plaats op 3 september in het IMCO comité.

Meer lezen?

Lees hier het voorstel van de Commissie

Maak een account aan

Volg ons