U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Op 11 april 2018 presenteerde de Europese Commissie een ‘New Deal’ voor consumenten. Dit pakket moet ervoor zorgen dat de Europese wetgeving rond consumentenbescherming gemoderniseerd wordt. Zo moeten consumenten dezelfde rechten hebben wanneer ze iets online kopen als wanneer ze iets in een winkel kopen. Bedrijven zullen ook strenger gestraft worden als ze de regels niet volgen.

Het pakket bestaat uit:

Het pakket moet burgers beschermen tegen grootschalige fraude en misbruik door grote bedrijven zoals Volkswagen in het Dieselgate schandaal. Het zal ook de consumenten beter beschermen bij online aankopen. Daarnaast zullen de boetes en straffenvoor bedrijven die de regels overtreden geharmoniseerd worden en worden dubbele standaarden over de kwaliteit van voedsel en andere producten verboden.

‘New Deal’ voor consumenten in nasleep van ‘Dieselgate’

Collectieve vergoedingen in Europese stijl

De belangrijkste nieuwigheid in dit pakket is de mogelijkheid voor consumenten die bedrogen werden door grote bedrijven om gratis toe te treden tot een aanvraag om een collectieve vergoeding. Deze ‘representatieve actie’ zal uitgevoerd worden door gekwalificeerde non-profit entiteiten zoals consumentenorganisaties en onafhankelijke openbare instanties die aangeduid worden door de lidstaten. Zij kunnen de klachten voorleggen aan organen voor geschillenbeslechting of in het slechtste geval voor de rechtbank.

De procedure zal niet lijken op het Amerikaanse ‘class action’-systeem. Het verbiedt punitieve schadevergoedingen maar zal streven naar compensatie voor de daadwerkelijk geleden schade. De ‘New Deal’ moet ervoor zorgen dat Europese consumenten vergoed kunnen worden zonder het risico te lopen dat er ongerechtvaardigde claims opduiken. Lidstaten kunnen kiezen tussen opt-in of opt-out systemen voor consumenten die een vergoeding willen eisen.

Boetes voor bedrijven die consumenten bedotten

Nationale consumentenbescherming autoriteiten zullen de bevoegdheid hebben om gecoördineerde proportionele en afschrikkende straffen op te leggen. Voor wijdverspreide inbreuken die consumenten in meerdere lidstaten treffen kan de maximumstraf oplopen tot 4% van de jaarlijkse omzet in elk van de betrokken lidstaat. Lidstaten kunnen zelf beslissen om nog hogere boetes te introduceren.

Einde aan dubbele standaarden voor Nutella

Er bestaan al richtlijnen over oneerlijke handelspraktijken. De Commissie wil deze verder verduidelijken. Daarom introduceren ze een specifiek artikel dat dubbele standaarden voor producten in de interne markt verboden worden. Bevoegde autoriteiten kunnen een gemeenschappelijke testmethode gebruiken die ontwikkeld zal worden door het Joint Research Centre (JRC). Deze methode zal klaar zijn in mei. Het woordgebruik in de tekst is zowel van toepassing op voedingswaren als andere producten.

De Commissie lanceerde ook een voorstel om specifiek oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen tegen te gaan.

Het pakket wordt nu naar het Parlement en de Raad gestuurd.

Meer lezen?

Klik hier om de mededeling van de Europese Commissie te lezen

Klik hier om de richtlijn te lezen die de consumentenbescherming richtlijn moderniseert

Klik hier om de richtlijn te lezen over de collectieve vergoedingen

Maak een account aan

Volg ons