U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Technische criteria taxonomie duurzame financiering beschikbaar

24 november 2020 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie lanceerde een eerste ontwerptekst met technische criteria voor de taxonomie van duurzame financiering.

Lees de ontwerptekst hier. Raadpleeg ook annex 1 over klimaatmitigatie en annex 2 over klimaatadaptatie.

Technische criteria taxonomie duurzame financiering beschikbaar

De verordening die de basis legt voor de toekomstige taxonomie voor duurzame financiering stelt dat de Europese Commissie zelf de technische selectiecriteria mag omschrijven om te bepalen welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. De eerste gedelegeerde handeling moet bedrijven en investeerders helpen om activiteiten te identificeren die al bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie. Het gaat om een reeks activiteiten zoals landbouw, bosbouw, productie, energie, watervoorziening, afvalverwerking, transport en bouw.

De criteria zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Technische Experten Groep van duurzame financiering. De Commissie neemt wel nog enkele andere activiteiten op in haar tekst omdat die volgens hen nog een duidelijk potentieel hebben. Zo besliste de Europese Commissie dat energie-investeringen pas duurzaam zijn als het gaat om projecten die minder dan 100g CO2/kWh uitstoten, wat fossiele brandstoffen dus uitsluit.

Volgens de tekst zullen auto’s tegen eind 2025 0 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten om nog duurzaam beschouwd te worden. Maar tot dan blijven auto’s die 50 gram CO2 uitstoten per kilometer nog in de ‘groene’ categorie vallen. 

Er zijn ook enkele activiteiten die wel in het expertenrapport staan die nog niet in de gedelegeerde handeling zijn opgenomen. Zo is er nog geen sprake van kernenergie. De Europese Commissie wil hiervoor wachten tot de herziening van de verordening.

Volgende stappen

Stakeholders kunnen nog tot 18 december feedback geven op de ontwerpteksten. Daarna worden de teksten naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Die hebben 2 maanden te tijd om de teksten te accepteren of te weigeren. Eens de teksten zijn aangenomen zijn ze geldig vanaf 1 januari 2022.

Lees de ontwerptekst hier. Raadpleeg ook annex 1 over klimaatmitigatie en annex 2 over klimaatadaptatie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons