U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe EU-strategie voor duurzame financiering

07 juli 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie lanceert nieuwe duurzame financiering tools en groene obligaties.

  • Het belangrijkste wapen om de EU 2030-doelstellingen te bereiken is de EU taxonomie. De Commissie wil dit verder uitwerken.
  • Het moet makkelijker worden voor particulieren en kmo’s om toegang te krijgen tot duurzame financieringsopties.
  • De Europese Commissie wil daarnaast een Europese standaard voor groene obligaties ontwikkelen.

Lees de strategie voor duurzame financiering hier.
Lees de annex van de strategie hier.
Lees het voorstel voor een EU-standaard voor groene obligaties hier.

Nieuwe EU-strategie voor duurzame financiering

Herziening Europese strategie voor duurzame financiering

De Europese Commissie wil een nieuwe gedelegeerde handeling aannemen rond klimaat taxonomie die bepaalde economische activiteiten - die tot nu toe nog niet waren opgenomen - in te bedden in de EU taxonomie. Het gaat dan om landbouw, bepaalde energiesectoren en productie-sectoren.

Daarnaast komt er ook een wetgeving die de financiering van bepaalde economische activiteiten in de energiesector steunt. Die activiteiten moeten bijdragen aan het verminderen van broeikasgas emissies en zo de transitie naar klimaatneutraliteit promoten. Het gaat onder andere ook over gas.

In 2022 komt er een opinie van de Europese Bank Autoriteit rond ondersteuningsmaatregelen voor groene leningen en hypotheken. Op die manier zullen particulieren en kmo’s makkelijker toegang krijgen tot duurzame financieringsopties. Kmo’s zullen ook betere toegang krijgen tot adviesorganen rond duurzame financiering.

De Europese Commissie bekijkt ook of er een Europese benchmark voor milieu-, sociale en governance factoren opgesteld kan worden. De EU prospectus regels zullen hiervoor aangepast worden en de factoren zullen systematisch opgenomen worden in de risicobeheersystemen van banken.

Lees de strategie hier en de annex hier.

Nieuwe gedelegeerde handeling rond taxonomie

De Europese Commissie nam ook een nieuwe gedelegeerde handeling aan die een aanvulling is op artikel 8 van de taxonomie verordening. Die verwacht van financiële en niet-financiële bedrijven om bepaalde informatie publiek te maken rond hoe - en in hoeverre- hun activiteiten geassocieerd zijn met duurzame economische activiteiten.

De nieuwe gedelegeerde handeling verduidelijkt nu de inhoud, methodologie en presentatie van de informatie die bedrijven moeten publiceren over hun activiteiten, investeringen en leningen die in lijn liggen met de EU-taxonomie.

Lees de gedelegeerde handeling hier.

Markt voor groene obligaties ontwikkelen

De Europese Commissie lanceerde ook een voorstel voor een verordening om een nieuwe vrijwillige Europese standaard voor ‘groene’ obligaties op te zetten. Door de standaard vrijwillig te maken hopen ze de groeiende markt niet te verstoren en het zo te laten evolueren.

Een uitgever mag dus kiezen om de Europese standaard of een andere standaard te gebruiken die op de markt beschikbaar is, zoals de Climate Bond Standard. Maar als je kiest voor de Europese standaard kan je ook gestraft worden als je de vereisten van de standaard niet naleeft.

Het Europese label verzekert dat 100% van de opbrengsten van de obligatie naar activa en uitgaven gaat die overeenkomen met de EU taxonomie voor duurzame financiering. Er is wel wat flexibiliteit voor overheden. Er komt ook een registratiesysteem zodat er kan gecontroleerd worden hoe ‘groen’ bepaalde obligaties zijn.

De Europese standaard zal nog niet gebruikt worden voor de geplande groene obligaties onder het Next Generation EU herstelinstrument. De Raad en het Parlement moeten de standaard nog goedkeuren en dan komt er een overgangsperiode van 30 maanden om het nieuwe registratiesysteem op te zetten.

Lees het voorstel hier en de annex hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons