U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw compromis over taxonomie duurzame investeringen

17 december 2019 - door Veronique Vennekens

Zoals beloofd is er nog voor het einde van 2020 een compromis gevonden voor het voorstel rond duurzame investering.

  • De taxonomie zorgt ervoor dat investeerders weten welke economische activiteiten als duurzaam en sociaal worden beschouwd.
  • In de nieuwe tekst worden gas en kernenergie wel erkend als activiteiten die kunnen bijdragen aan de klimaattransitie.
  • De tekst moet nog officieel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad.
Nieuw compromis over taxonomie duurzame investeringen

Welke criteria bepalen hoe duurzaam een activiteit is?

Bij het evolueren hoe duurzaam een economische activiteit is moeten deze milieudoelstellingen overwogen worden:

  • Klimaatverandering mitigatie en adaptatie
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene bronnen
  • Transitie naar een circulaire economie, inclusief afvalpreventie en het hergebruik van secundaire grondstoffen
  • Tegengaan en controle van vervuiling
  • Bescherming en restauratie van biodiversiteit en ecosystemen

Alle financiële producten die claimen duurzaam te zijn moeten dit kunnen bewijzen aan de hand van de EU criteria. De Europese Commissie krijgt ook een duidelijk mandaat om schadelijke activiteiten voor het klimaat en milieu te definiëren.

Hoe werkt het?

Een economische activiteit moet bijdragen aan één of meerdere van de doelstellingen en niet ingaan tegen één van de criteria.  De duurzaamheid voor het milieu wordt gemeten met een uniform classificatiesysteem zodat de investeringen makkelijk kunnen vergeleken worden met elkaar. 

De tekst sluit ook geen specifieke technologieën of sectoren uit van de “groene activiteiten”, behalve vaste fossiele brandstoffen zoals steenkool en bruinkool. Gas- en kernenergie-activiteiten kunnen vallen onder een activerende of overgangsactiviteit zolang die activiteit geen wezenlijke schade toedient aan de oorspronkelijke criteria.

Overgangsactiviteiten en activerende activiteiten

Overgangsactiviteiten zijn economische activiteiten die nodig zijn om een klimaatneutrale economie te bereiken maar die zelf niet verenigbaar zijn met klimaatneutraliteit. Ze komen enkel in aanmerking als hun uitstoot overeenkomen met de beste prestaties in de sector of industrie. De activiteiten mogen ook de ontwikkeling van koolstofarme activiteiten niet in de weg staan.

Dezelfde regels gelden voor een activiteit die ervoor zorgt dat een sector zijn milieuprestaties kan verbeteren, zoals het maken van windturbines voor elektriciteitsproductie.

Volgende stappen

De nieuwe compromistekst moet goedgekeurd worden door de ENVI en ECON commissies in het Europees Parlement én door het voltallige Europese Parlement. COREPER zal op 18 december normaal de tekst al goedkeuren.

Tegen 31 december 2021 zullen de criteria gedefinieerd worden voor activiteiten met een negatieve impact op duurzaamheid.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons