U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een tipje van de sluier: de nieuwe industriestrategie

28 januari 2020 - door Veronique Vennekens

Op 4 maart 2020 lanceert de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie en kmo-strategie. Kom hier te weten wat in de voorlopige versie van de industriestrategie staat.

  • De strategie wordt gekenmerkt door de dubbele uitdaging van klimaatverandering en digitale technologie.
  • De ontwikkeling van 6G, oprichten van een nieuwe waterstof alliantie en minstens een miljoen elektrische laadpalen springen in het oog.
  • Op 4 maart wordt de definitieve versie voorgesteld door de Europese Commissie.

Verschillende zaken zijn momenteel nog vaag in de tekst maar het geeft een goed beeld van waar de Commissie op wil inzetten.

Een tipje van de sluier: de nieuwe industriestrategie

Digitaal beleid

Vooral cybersecurity, artificiële intelligentie, robotics, cloud-based digitale infrastructuur, 5G, high-performance computing, het Internet of Things, quantum computing, nanotechnologie en microelectronics staan op de agenda van de Commissie. De Commissie trekt hun voorstel rond digitale diensten om de rol van platforms op het internet te reguleren terug in. Tegen het einde van 2020 komt er een nieuw voorstel om het verspreiden van illegale inhoud of gebrek aan transparantie online tegen te gaan.

Voor de rest blijft de huidige tekst nog heel algemeen over meer risicovolle technologieën zoals gezichtsherkenning. In het ontwerp staat dat het nieuwe kader hiervoor flexibel moet zijn en rekening houdt met toekomstige uitdagingen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor horizontale en sectorspecifieke regels, inclusief standaardisatie.

De Commissie wil vaart zetten achter de ontwikkeling van 6G en de promotie van high-performance computing systems. Tot slot willen ze een alliantie rond de Internet of Things coördineren.

Een nieuwe waterstof alliantie

In het kader van de Green Deal wil de nieuwe Commissie ook de hele industriestrategie vergroenen. Zo komt er een nieuw plan voor de circulaire economie met nieuwe voorwaarden voor het produceren van duurzame producten. 

Voor de bouwsector komt er een herziening van de verordening bouwproducten en verschillende acties om de decarbonisatie van koolstof intensieve industrieën te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de staalsector.

De batterij richtlijn wordt herzien en er komt een nieuw partnerschap in het toekomstige Horizon Europe kaderprogramma. Ze overwegen ook het oprichten van een nieuwe alliantie om schone waterstof te ontwikkelen.

Interne markt en kmo’s als basis voor industriestrategie

De industriestrategie en nieuwe kmo-strategie worden op dezelfde dag voorgesteld. Er komt een actieplan om ervoor te zorgen dat de implementatie van Europese wetgeving voor de interne markt correct verloopt. Dit gaan ze doen door een einde te maken aan het onderscheid tussen de interne markt en de digitale markt.

Kmo’s zullen voor de Commissie een sleutelrol spelen in de Europese waardeketen en ze benadrukken daarom nog eens de nood om hen makkelijker aan financiering te helpen.

Een wereldwijd level playing field

Ervoor zorgen dat de Europese bedrijven niet uit de markt worden geconcurreerd zit in het hart van de strategie. De Commissie moet samenwerken met de hele Europese economie op een internationaal niveau om een wereldwijd level playing field te creeëren.

Zo kan het Europees handelsbeleid nieuwe instrumenten krijgen om concurrentievervalsing van derde landen en bedrijven tegen te gaan. Hiervoor plannen ze nog in 2020 een whitepaper rond buitenlandse subsidies. Uiteraard speelt ook het Carbon Adjustment Mechanisme hier een rol in. 

Tot slot komt er ook een actieplan voor de douane unie om de douanecontroles aan de grenzen van de interne markt te versterken.

Multisectorale aanpak

De ontwerptekst bevat ook verschillende plannen op sectoraal niveau:

  • Gezondheid: we mogen een nieuwe farmaceutische strategie verwachten die zal focussen op de beschikbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid van de levering van medicijnen.
  • Onderwijs: er komt een update van het digitaal geletterdheid actieplan en de vaardigheden strategie. Hierin wordt ook beleid rond levenslang leren ondergebracht.
  • Energie: de verordening rond het Trans-European Transport Network (TEN-T) en Trans-European Energy Network (TEN-E) worden herzien met een overzicht van de infrastructuur-noden die de Europese netwerken nodig hebben in de komende decennia.
  • Transport: er komt een initiatief voor elektrisch opladen, inclusief het doel om 1 miljoen laadpalen op te zetten tegen het einde van het mandaat van deze Europese Commissie. Er wordt ook ingezet op de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en infrastructuur voor geconnecteerde mobiliteit.
  • Ruimte en defensie: er moet een sterkere synergie komen tussen deze twee sectoren.

Op 4 maart wordt de officiële strategie gepresenteerd door de Europese Commissie. Al deze informatie is onder voorbehoud.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons