U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Semester: Lentepakket 2022 gepubliceerd

24 mei 2022 - door Simon De Coster

De Europese Commissie publiceerde deze week het Lentepakket in het kader van het Europees Semester

  • Vier landenspecifieke aanbevelingen voor België
  • Commissie wil flexibiliteit in het SGP verlengen tot 2023
  • Herziening van het economisch bestuur op lange baan
Europees Semester: Lentepakket 2022 gepubliceerd

Landenspecifieke aanbevelingen

Traditioneel publiceert de Europese Commissie in mei het Lentepakket van het Europees Semester. Daarin maakt de Commissie een economische analyse van elke lidstaat, en koppelt daaraan landenspecifieke aanbevelingen.

Die aanbevelingen bevatten beleidsadvies op maat van elke lidstaat van de EU over manieren om de economie en groei te stimuleren. België kreeg volgende aanbevelingen:

  1. Een voorzichtig fiscaal beleid voeren in 2022, met nadruk op groene en digitale transitie, en energieveiligheid. Vanaf 2023 moet er een graduele schuldvermindering komen, met hervormingen van het belastingssysteem (minder lasten op arbeid) en de betaalbaarheid van de zorg.
  2. Verder het plan voor herstel en veerkracht implementeren, en ook de finale programmeringsdocumenten voor het cohesiebeleid indienen
  3. Tegemoetkomen aan arbeidstekorten en skills mismatches, bijvoorbeeld door het systeem van opleidingen en trainingen te verbeteren.
  4. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen door meer in te zetten op energie-efficiëntie en het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen, transport, etc.

Het volledige document met landenspecifieke aanbevelingen kan u via deze link raadplegen. Het lentepakket gaat daarnaast gepaard met een aantal andere documenten

  • Nieuwe richtlijnen voor het tewerkstellingsbeleid van lidstaten. De Commissie stelt voor deze up te daten. Zie deze link.
  • Landverslagen over het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Zie deze link.

Flexibiliteit in het SGP

Het Stabiliteits- en Groeipact is bedoeld om het begrotingsbeleid van de lidstaten te monitoren en corrigeren waar nodig. Volgens het pact mag een begrotingstekort in een lidstaat niet boven 3% van het BBP komen, en mag de staatsschuld niet meer dan 60% van het BBP bedragen. Indien landen hier niet aan voldoen, kunnen ze in een procedure voor buitensporig tekort terechtkomen.

In 2020 besliste de Europese Commissie om deze regels even in de ijskast te steken. Dat zou het mogelijk maken voor lidstaten om noodzakelijke investeringen te doen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. 

Eind dit jaar zouden de oorspronkelijke regels terug gelden. Maar met de publicatie van het Lentepakket van het Europees Semester stelt de Commissie nu voor om de regels nog minstens een jaar langer in de ijskast te laten staan. Volgens de Commissie zorgt de oorlog in Oekraïne voor te veel (economische) onzekerheid. Toch dringt de Commissie bij de lidstaten aan om enige fiscale voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Eerder kondigde de Commissie ook aan na te denken over een herziening van het economisch bestuur. Daarvoor werd eind 2021 een bevraging gelanceerd. De richtlijnen die de Commissie hieruit zal opstellen worden ook pas na de zomer verwacht.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons