U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie publiceert landverslag België

26 februari 2020 - door Simon De Coster

De Europese Commissie publiceerde het landverslag in het kader van het Europees Semester

  • Leidraad voor nationale hervormingsprogramma's
  • Analyse van vijf hervormingsprioriteiten
  • Integratie van Just Transition Fund en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Commissie publiceert landverslag België

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Europese Commissie deze week de landverslagen in het kader van het Europees Semester. Elke lidstaat krijgt een verslag waarin de socio-economische situatie van die lidstaat wordt uitgelicht.

Het verslag

Het verslag legt de nadruk op volgende vijf hervormingsprioriteiten:

  • Publieke financiën en belastingen: De Belgische staatsschuld is gedaald maar blijft hoog. Bovendien verwacht men opnieuw een stijging van het begrotingstekort. Ook de hoge belastingsdruk en risico van vergrijzing wordt besproken.
  • Financiële sector: Onder meer de veelbesproken digitalisering in de bankenwereld wordt hier genoemd.
  • Arbeidsmarkt, opleiding en sociaal beleid: De arbeidsmarkt zit in een stijgende trend. Dat blijkt onder meer uit het hoog aantal vacatures en het laag aantal werklozen. Toch zijn er grote regionale verschillen en ongelijkheden tegenover minderheden. Dat is een van de conclusies van het sociale scorebord, dat de vooruitgang in de uitdagingen inzake de Pijler van Sociale Rechten meet (p. 49).
  • Competitiviteit, hervormingen en investering: De productiviteitsgroei in België vertraagt in vergelijking met de buurlanden.
  • Ecologische duurzaamheid: België ligt momenteel niet op schema om de klimaatdoelstellingen te halen.

Nieuwigheden

Een nieuwigheid in het verslag is de introductie van het Just Transition Fund. Dat fonds moet koolstofintensieve regio’s ondersteunen in hun overgang naar een groene economie. In Annex D (p. 90) geeft de Commissie aan waar de investeringsprioriteiten liggen in het kader van het fonds. Voor België kijkt de Commissie enkel naar de regio Doornik/Bergen/Charleroi. Binnen Vlaanderen zijn er geen regio’s geïdentificeerd.

Ook opvallend is dat het landverslag voor het eerst aandacht schenkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). In Annex E van het verslag (p. 91) staat een overzicht van al die doelstellingen. Daarbij worden de prestaties vergeleken met 2013.

Volgende stappen

In de komende maanden zoekt de Europese Commissie input van nationale parlementen, overheden, sociale partners en andere stakeholders over de landverslagen.

Nadien moeten de lidstaten in april hun nationale hervormingsprogramma’s indienen. Daarin staat omschreven hoe de lidstaat de genoemde hervormingsprioriteiten zal aanpakken. Net voor de zomer, publiceert de Europese Commissie dan de landenspecifieke aanbevelingen.

Het Belgisch landverslag voor 2020 kan u via deze link nalezen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons