U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Na 4 jaar bereikt Raad standpunt over ePrivacy

10 februari 2021 - door Veronique Vennekens

In januari 2017 lanceerde de Europese Commissie een herziening van de huidige ePrivacy richtlijn die dateert van 2002. Het Europees Parlement bereikte een standpunt in oktober 2017. De Raad had maar liefst 9 voorzitterschappen nodig om tot een onderhandelingsmandaat te komen.

  • De lidstaten zijn het eens geworden over een onderhandelingsmandaat voor de nieuwe regels rond bescherming van privacy en confidentialiteit bij het gebruik van elektronische communicatiediensten.
  • Het Portugees voorzitterschap kan nu de onderhandelingen starten met het Europees Parlement.
  • De wetgeving zal uiteindelijk een aanvulling zijn op de GDPR.
Na 4 jaar bereikt Raad standpunt over ePrivacy

Wat is de ePrivacy verordening?

De verordening zou de huidige ePrivacy richtlijn uit 2002 vervangen. De tekst vertaalt de principes van de GDPR naar specifieke regels die van toepassing zijn op online communicatiediensten (zoals Whatsapp, Messenger, Signal,...). Het identificeert in welke gevallen er sprake is van een legale basis voor het verwerken van inhoud, data en metadata gerelateerd aan online communicatie.

De nieuwe tekst houdt ook rekening met nieuwe evoluties sinds 2002 zoals het gebruik van Voice over IP, webgebaseerde e-mail- en berichtenservices en de opkomst van nieuwe technieken om het online gedrag van gebruikers te volgen.

Wat is het standpunt van de Raad?

Het Europees Parlement heeft al sinds oktober 2017 een onderhandelingsstandpunt. De lidstaten zijn het nu eens geworden over hun standpunt. De voornaamste punten zijn:

  • De verordening heeft betrekking op elektronische communicatie-inhoud die wordt verzonden met algemeen beschikbare diensten en netwerken, en op metagegevens met betrekking tot de communicatie. Metadata kan bijvoorbeeld locatie-informatie zijn of de tijd en ontvanger van de communicatie.
  • De regels zijn ook van toepassing op machine-naar-machine data die verstuurd wordt via een publiek netwerk (Internet-of-Things).
  • De regels zijn van toepassing als de eindgebruiker zich in de EU bevindt. Daarmee vallen ook cases onder de verordening die data verwerken buiten de EU of diensten die zich buiten de EU bevinden.
  • Het algemene uitgangspunt is dat elektronische communicatie-data confidentieel is. Het luisteren naar, monitoren en verwerken van data door iemand anders dan de eindgebruiker is verboden, tenzij het is toegelaten door de ePrivacy verordening.

Wanneer mag je wel data verwerken?

  • Toegestane verwerking van elektronische-communicatiegegevens zonder toestemming van de gebruiker omvat bijvoorbeeld het waarborgen van de integriteit van communicatiediensten, het controleren op de aanwezigheid van malware of virussen, of gevallen waarin de dienstverlener gebonden is aan de EU- of lidstatenwetgeving voor de vervolging van strafbare feiten of het voorkomen van bedreigingen voor de openbare veiligheid.
  • Metadata mag verwerkt worden voor facturering, of voor het detecteren of stoppen van frauduleus gebruik.
  • Indien de gebruiker toestemming geeft kunnen providers metadata gebruiken om verkeersbewegingen te weergeven om overheidsinstanties en transportdiensten te helpen nieuwe infrastructuur te ontwikkelen waar dat het meest nodig is. Of in het geval van een pandemie de verspreiding van een virus in kaart te brengen (zoals het geval is met de corona-app). Ook in het geval van humanitaire rampen kan dit soort dataverwerking nuttig zijn.

Volgende stappen

De Raad kan nu beginnen met onderhandelen met het Europees Parlement om tot een akkoord over de tekst te komen.

In bijlage kan je het ontwerp van het onderhandelingsmandaat terugvinden. De uiteindelijk goedgekeurde tekst is op dit moment nog niet beschikbaar.

Lees het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie hier.

Lees het standpunt van het Europees Parlement hier.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons