U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ministers van Telecommunicatie buigen zich over Artificial Intelligence Act

14 oktober 2021 - door Ute De Meyer

In april 2021 stelde de Europes Commissie haar voorstel voor een Verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie voor. Hoewel het nog wachten is op een visie van het Europees Parlement, hebben de ministers van Telecommunicatie voor het eerst een beleidsdebat gehouden over de Artificial Intelligence Act (AI). Op die manier geven ze politieke sturing aan de verdere werkzaamheden betreffende dit complexe voorstel.

  • De ministers pleitten er sterk voor om te streven naar de creatie van een horizontaal en mensgericht wetgevend kader voor AI.
  • De delegaties waren positief over de op risico's gebaseerde aanpak van het voorstel, maar wezen erop dat veel kwesties nog verder besproken moeten worden.
  • Het Sloveens voorzitterschap streeft ernaar om in november een compromisvoorstel in te dienen.
Ministers van Telecommunicatie buigen zich over Artificial Intelligence Act

Mensgerichte AI

Tijdens de bespreking benadrukten de ministers de aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen van AI. Zij wezen ook op de noodzaak om de privacy te beschermen en de veiligheid en beveiliging te waarborgen zodat het nodige vertrouwen in deze nieuwe technologieën opgebouwd kan worden.

De ministers pleitten er sterk voor om te streven naar de creatie van een horizontaal en mensgericht wetgevend kader voor AI, zoals voorgesteld door de Commissie. Dit moet zorgen voor rechtszekerheid en samenhang voor ontwikkelaars en gebruikers. Sommige delegaties wezen erop dat moet worden gezorgd voor samenhang met verwante regels in andere wetgeving.

Enerzijds moet de nieuwe wet de risico's aanpakken en ervoor zorgen dat AI-systemen de EU-waarden naleven. Anderzijds moet het ook toekomstbestendig zijn en innovatie bevorderen. Daartoe moeten de bepalingen flexibel genoeg zijn om te kunnen worden aangepast aan de zich snel ontwikkelende technologieën.

Minimale lasten voor ondernemingen

Verschillende delegaties, waaronder België, waren over het algemeen positief over de op risico's gebaseerde aanpak van het voorstel, maar wezen erop dat veel kwesties nog verder besproken moeten worden. Bij gebrek aan duidelijkheid over het precieze toepassingsgebied, de rechthandhavingsaspecten en de definities, bestaat het risico dat onbetrouwbare AI-technologie wordt ontwikkeld. 

Een aantal ministers wezen op het belang van effectieve handhaving en toezicht, met name menselijk toezicht. De bestuursstructuur moet licht zijn, en de administratieve en financiële lasten voor ondernemingen, met name kmo's en start-ups, moeten tot een minimum worden beperkt.

Tot slot stelden België, Hongarije, Zweden, Tsjechië, Denemarken, Italië, Malta, Oostenrijk en Kroatië dat 'sandboxes' voor regelgeving een oplossing kunnen zijn voor het KMO's en andere bedrijven om AI-technologieën te testen, zodat beter kan worden bepaald of de wetgeving wordt nageleefd en ook innovatie wordt ondersteund. 

De besprekingen over het voorstel zullen worden voortgezet in de Raad Telecommunicatie. Het Sloveens voorzitterschap streeft ernaar om in november een compromisvoorstel in te dienen.

Lees hier het volledige persbericht.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons