U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Laatste rechte lijn voor de NIS2-Richtlijn

15 november 2021 - door Ute De Meyer

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP) keurde onlangs hun rapport over het voorstel voor de NIS2-Richtlijn goed. Aan de hand van dit rapport zal het EP van start gaan met de interinstitutionele onderhandelingen.

  • Trialoog gaat van start.
  • ITRE Commissie wil onder meer instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen toevoegen.
  • Richtlijn heeft betrekking op ongeveer 160.000 Europese bedrijven en instellingen

De herziening van deze richtlijn heeft als doel om onder meer de veiligheidsvereisten voor bedrijven en de samenwerking op vlak van crisismanagement op nationaal en EU-niveau te versterken.

Laatste rechte lijn voor de NIS2-Richtlijn

Belangrijke wijzigingen door ITRE Commissie

De Commissie heeft een aantal belangrijke aanpassingen aangebracht in vergelijking met de oorspronkelijke tekst. Zo hebben de leden van het EP bepalingen ingevoerd die de toepassing van de NIS2-bepalingen uitbreiden tot:

  • aanbieders van slimme oplaaddiensten voor elektrische voortuigen en
  • instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Met deze uitbreiding is de richtlijn van toepassing op zo’n 160.000 Europese bedrijven en instellingen.

De leden van het EP benadrukken ook de noodzaak om te zorgen voor samenhang tussen de NIS2-richtlijn en het voorstel voor kritieke entiteiten alsook het voorstel voor de DORA-verordening.

Wat de gebruikte definities betreft, hebben ze definities toegevoegd of verbeterd voor onder meer: ‘near-miss’, risico, technische specificatie, domeinnaamsysteem, DNS-aanbieder, domeinnaamregistratiediensten, openbaar elektronisch communicatienetwerk, elektronische communicatiedienst…

Andere bepalingen beogen ook de coördinatie en synergieën tussen de lidstaten en de werkgroepen te harmoniseren om overlapping en dubbel werk te voorkomen.

Maak een account aan

Volg ons