U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Verklaring over digitale beginselen: de “Europese aanpak” voor de digitale samenleving

04 juni 2021 - door Veronique Vennekens

Dit initiatief sluit aan bij de mededeling over digitale kompas, en betreft een voorstel voor een reeks beginselen om de Europese aanpak voor de digitale samenleving te bepalen. Het doel is mensen te informeren en beleidsmakers en digitale operatoren een leidraad te bieden voor hun werk in de digitale omgeving.

Het voorstel houdt in dat deze beginselen worden opgenomen in een gezamenlijke interinstitutionele plechtige verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Je kan tot 2 september 2021 deelnemen aan deze openbare consultatie.

Jouw stem in Europa: Verklaring over digitale beginselen: de “Europese aanpak” voor de digitale samenleving

De Commissie heeft op 9 maart 2021 de mededeling “Digitaal kompas 2030” gepubliceerd. Daarin worden een visie, doelstellingen en instrumenten geschetst waarmee uiterlijk in 2030 een mensgerichte, duurzame en welvarender digitale toekomst voor Europa moet zijn gerealiseerd. In de mededeling wordt, naast een aantal andere actiepunten, in het hoofdstuk over digitaal burgerschap (hoofdstuk 4) voorgesteld om een reeks digitale beginselen te formuleren die moeten bijdragen aan de digitale samenleving van Europa, en wel in de vorm van een plechtige gezamenlijke interinstitutionele verklaring van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, op basis van een voorstel van de Europese Commissie.

Het doel van de raadpleging is om standpunten van alle belanghebbenden te verzamelen die opvattingen hebben over de formulering van een dergelijke reeks Europese digitale beginselen en die belangstelling hebben om hierover te debatteren. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt voor een voorstel van de Commissie voor een plechtige interinstitutionele verklaring van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad over digitale beginselen.

Neem tot 2 september 2021 deel aan deze openbare consultatie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons