U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Datawet en gewijzigde regels voor de rechtsbescherming van databanken

04 juni 2021 - door Kelly Digneffe

Dit initiatief, de "datawet", moet de gedeelde toegang tot en het gedeeld gebruik van gegevens tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden bevorderen en de regels voor de rechtsbescherming van databanken herzien.

Jouw stem in Europa: Datawet en gewijzigde regels voor de rechtsbescherming van databanken

De Commissie hecht belang aan een eerlijke verdeling van de opbrengst van het gebruik van gegevens tussen bedrijven, consumenten en verantwoordelijke overheidsinstanties.
Geprobeerd wordt het juiste evenwicht te vinden tussen het recht op toegang tot gegevens en de stimulans om in gegevens te investeren, zonder de huidige databeschermingsregels te wijzigen. 

Geef jouw feedback hier. 

Volgende stappen

Voorstel voor verordening 4e kwartaal 2021 

Meer info: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons