U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ITRE Commissie publiceert ontwerpadvies inzake 'Artificiële intelligentie'

11 maart 2022 - door Ute De Meyer

De adviescommissie ITRE publiceert haar ontwerpadvies over de wet inzake Artificiële Intelligentie. De tekst zal voorgesteld worden op 21 maart, maar het is nog onduidelijk tot wanneer er amendementen ingediend kunnen worden.

  • Verschillende amendementen zijn gericht op het helpen van KMO’s en start-ups.
  • De definitie 'AI-systemen' moet internationaal geaccepteerd zijn en afgestemd worden met die van de OESO.
  • Het vertrouwen van bedrijven en burgers in de invoering van en het toepassen van AI-systemen moet verhoogd worden.
ITRE Commissie publiceert ontwerpadvies inzake 'Artificiële intelligentie'

ITRE-rapporteur Eva Maydell (EVP) heeft in totaal 126 amendementen ingediend op de voorgestelde wettekst inzake artificiële intelligentie (AI). De rapporteur benadrukte dat het voorstel het juiste evenwicht moet vinden tussen vrijheid en toezicht en dat bedrijven duidelijkere richtsnoeren, eenvoudigere instrumenten en efficiëntere middelen moeten krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan meer regelgeving. Daartoe brengt MEP Maydell in haar ontwerpadvies wijzigingen aan met het oog op de volgende vier hoofddoelstellingen:

Allereerst diende ze verschillende amendementen in die gericht zijn op het helpen van KMO’s en start-ups. De rapporteur is van mening dat deze bedrijven meer betrokken moeten worden bij de AI-wet in het geheel en meer specifiek bij de ontwikkeling van gedragscodes, standaardisatie en vertegenwoordiging in de Europese AI-Raad. Ook de deelname aan ‘regulatory sandboxes’ moet mogelijk zijn.

Ten tweede, stelde ze voor om een internationaal geaccepteerde definitie van AI-systemen te gebruiken en om deze af te stemmen met die van de OESO. Verschillende nieuwe definities voor termen zoals ‘autonomie’, ‘regulatory sandbox’... werden voorgesteld. Verder onderstreepte Maydell het belang van het stellen van hoge eisen aan nauwkeurigheid, cyberveiligheid, robuustheid en data governance.

Ten derde, wil de rapporteur het vertrouwen van bedrijven en burgers in de invoering van en het toepassen van AI-systemen bevorderen. Hiervoor stelde ze verschillende amendementen voor die dit moeten bewerkstelligen.

Tot slot, benadrukte ze dat het voorstel toekomstbestendig moet zijn door een betere koppeling te maken met de groene overgang, alsook met veranderingen in de industrie, de technologie en de kracht van AI.
 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons