U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AIDA-Commissie stelt ontwerpverslag inzake AI voor

15 november 2021 - door Ute De Meyer

Op 9 november stelde rapporteur Axel Voss zijn ontwerpverslag voor aan de Bijzondere Commissie voor ‘Kunstmatige Intelligentie in het Digitale Tijdperk’ (AIDA), gevolgd door een debat. 

  • In juni 2020 werd een Bijzondere Commissie voor ‘Kunstmatige Intelligentie in het Digitale Tijdperk’ (AIDA) opgericht.
  • De rapporteur is van mening dat de focus van AI moet liggen op de mogelijkheden die het biedt.
  • Geert Bourgeois stelt voor om minstens 20% van de EU-begroting te investeren in de digitale transitie.
AIDA-Commissie stelt ontwerpverslag inzake AI voor

Het potentieel van AI in ons dagelijks leven

De AIDA-commissie, die in juni 2020 werd opgericht, analyseert de toekomstige impact van AI in het digitale tijdperk en de aanpak van derde landen. Ze onderzoekt ook de uitdaging van de inzet van AI en legt tot slot een evaluatie voor aan de bevoegde permanente commissies van het Parlement. In maart 2022 zal het ontwerpverslag in de Commissie gestemd worden, gevolgd door een plenair debat en een stemming in mei.

Het rapport is samengesteld uit de bevindingen en inzichten die de afgelopen maanden zijn verzameld tijdens verschillende hoorzittingen met deskundigen.

Het grootste deel van de tekst is gewijd aan zes casestudies met name AI en ...

  • gezondheid,
  • de Green Deal,
  • de externe beleidsdimensie,
  • concurrentievermogen,
  • de toekomst van de democratie en
  • tot slot de arbeidsmarkt.


Daarnaast waarschuwt de tekst onder meer dat de EU momenteel achterop geraakt in de globale technologierace die bepalend zal zijn voor het toekomstige politieke en economische machtsevenwicht in de wereld. Verder werpt het rapport op dat het debat zich zou moeten focussen op het potentieel van AI in ons dagelijks leven in plaats van de risico’s. Zo zou door middel van AI productiviteit, innovatie, groei alsook jobcreatie vergroot kunnen worden. Ook focust de tekst op de ethische en juridische aspecten van de wetgeving. 

Hiermee wil de AIDA-Commissie een soort routekaart helpen opstellen om een ecosysteem van excellentie voor AI en digitale vaardigheden op te bouwen, en tegelijkertijd digitale en AI-vaardigheden in te voeren in een levenslang leren.

Tijdens het debat benadrukte schaduwrapporteur Geert Bourgeois (ECR) dat de aanpak van de EU alleen succesvol kan zijn als er gebruik wordt gemaakt van verschillende investeringen. Daartoe stelde hij voor om minstens 20% van de EU-begroting te besteden aan de digitale transitie. De EU zou ook meer betrokken moeten zijn bij het proces van wereldwijde standaardisering op het gebied van AI.

Lees hier het persverslag en de volledige ontwerptekst.

Maak een account aan

Volg ons