U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > economisch beleid > calls >

Training of national judges in EU Competition Law

Deadline

Inleiding

The new call for proposals focuses on EU competition law trainings addressing a specific target group: national judges dealing with the review of national competition authorities' decisions and all final instance judges dealing with competition law, including antitrust and state aid.

Doelstellingen

The projects should address the following two Areas, five Priorities and three Preferences.

The two Areas addressed by this call are:

 • Improvement of knowledge, application and interpretation of EU competition law
 • Development of legal linguistic skills of national judges

Within these Areas the five Priorities to be considered are:

 • State Aid
 • Directive 2014/104 on antitrust damages actions
 • Economic principles of competition law
 • Interface between European competition law and new developments in e-commerce and/or intellectual property laws
 • Development of legal linguistic skills

Preference will be given to projects considering:

 • Trainings foreseeing consecutive levels, building up one on another
 • Trainings which not simply duplicate/overlap existing/planned training material or existing/future projects of other training providers at national level, but that act in complementarity or that innovate
 • Trainings addressing judges from several member states in one training and thus encouraging cross-border networking

Budget

Applicants may apply for a grant between EUR 50.000 up to a maximum of EUR 400.000

Begunstigden

The target audience must consist of national judges dealing with competition cases at national level. This also includes prosecutors, apprentice national judges, and the staff of the judges’ offices or of national courts of eligible countries.

Info & contact

Meer info kan je vinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons