U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Uitstel implementatie belastingwetgeving door pandemie

11 mei 2020 - door Veronique Vennekens

In het kader van de coronacrisis heeft de Europese Commissie voorgesteld om de implementatie van twee wetgevingen rond belastingen uit te stellen.

  • De deadline voor het uitwisselen van informatie onder de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn is uitgesteld met 3 maanden.
  • De implementatie van het btw-pakket voor e-commerce is met 6 maanden uitgesteld.
  • Lees hier de voorgestelde aanpassingen.
Uitstel implementatie belastingwetgeving door pandemie

Administratieve samenwerking in belastingzaken

De Commissie stelt voor om bepaalde deadlines voor het uitwisselen van informatie over belastingen uit te stellen. Concreet krijgen lidstaten drie maanden extra de tijd om informatie uit te wisselen over de rekeningen van personen die belastingplichtig zijn in een andere lidstaat. Ze krijgen ook drie maanden extra de tijd om informatie over grensoverschrijdende belastingconstructies te delen.  

Het voorstel heeft enkel betrekking op de deadlines voor de meldingsplicht. De Commissie wijst er wel op dat het uitwisselen van die informatie cruciaal is om belastingontwijking tegen te gaan. Die belastinginkomsten zullen lidstaten nodig hebben om te investeren in hun economie na de pandemie.

Btw in e-commerce

Het wetgevend pakket rond de modernisatie van btw voor grensoverschrijdende e-commerce zal pas van kracht zijn vanaf 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021. Het verschil met het andere voorstel zit in het feit dat de informatie uitwisseling gebeurt via een bestaand IT-systeem. Het btw-pakket vereist dat bestaande IT-systemen worden aangepast én nieuwe systemen geïntroduceerd worden door de lidstaten. Daarom krijgen de lidstaten meer tijd om deze systemen te implementeren.

De voorgestelde aanpassingen voor de Europese Commissie kan je hier raadplegen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons