U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw actieplan tegen belastingontduiking

16 juli 2020 - door Veronique Vennekens

Op de dag dat de Europese Commissie haar belasting-rechtszaak verliest tegen Apple, lanceren ze een nieuw actieplan tegen belastingontduiking. Alsof het zo moest zijn.

  • Het nieuwe pakket bestaat uit een actieplan, een mededeling over goed bestuur in belastingzaken en een wetgevend voorstel over de uitwisseling van belastinginformatie.
  • Er wordt nieuwe wetgeving aangekondigd die in fases gelanceerd zal worden tussen 2020 en 2024.
  • Lees hier het volledige actieplan, de mededeling en het wetgevend voorstel.

Het doel van de Europese Commissie is belastingontduiking tegengaan en belastingprocedures simpeler te maken. Elk jaar verliest de Europese Unie zo’n 130 miljard euro door internationale belastingontduiking door individuen en bedrijven en grensoverschrijdende btw.

Nieuw actieplan tegen belastingontduiking

Een actieplan met 25 maatregelen

Welke maatregelen staan in het nieuwe actieplan van de Europese Commissie. We sommen de belangrijkste even op:

  • Het netwerk van anti-fraude experten, Eurofisc, versterken en beter gebruik maken van technologie om informatie te delen tussen lidstaten.
  • Tegen 2022-2023 wil de Commissie een wetgevend voorstel lanceren om btw-rapportageverplichtingen te moderniseren.
  • In 2022-2023 plant de Commissie ook een aanpassing van de btw richtlijn om richting één btw registratie te gaan waardoor belastingbetalers de mogelijkheid hebben om diensten aan te bieden en goederen te verkopen eender waar in de EU (zonder zich in elk land te moeten registreren).
  • In 2021 komt er een wetgevend voorstel om verouderde btw-bepalingen voor financiële diensten aan te passen en een vereenvoudiging van de speciale regeling voor reisbureaus.
  • Er komt een wetgevend initiatief voor een gemeenschappelijk en gestandardiseerde EU-wijde bronbelastingstelsel, vergezeld van een mechanisme voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen belastingdiensten.

In het actieplan staat nog niets over belastingen van bedrijven of klimaattaksen. Er komt een speciaal actieplan voor de vennootschapsbelasting in het najaar van 2020, inclusief digitale belasting. Initiatieven gelinkt aan de Green Deal, zoals de energiebelasting en het carbon border adjustment mechanisme worden verwacht in 2021.

Lees hier het volledige actieplan.

Mededeling over goed bestuur in belastingzaken

In haar mededeling ‘Tax Good Governance in the EU and beyond’ stelt de Commissie voor om de gedragscode uit 1997 over belastingen van bedrijven te hervormen. In die code staan criteria opgelijst om potentieel schadelijke belastingmaatregelen te evalueren.

De omvang van die code moet uitgebreid worden volgens de Europese Commissie. Op die manier kunnen alle maatregelen die een risico vormen voor eerlijke belastingconcurrentie hiermee getoetst worden. Speciale procedures om burgerschap te verkrijgen of maatregelen om rijke individuen aan te trekken vallen hier bijvoorbeeld onder.

Lees hier de mededeling.

Digitale platforms moeten belastinginformatie delen 

De Commissie stelt voor om de wetgeving rond administratieve samenwerking op het vlak van belastingen uit te breiden naar de automatische uitwisseling van informatie met digitale platforms zoals Uber en Airbnb.

Dit zou de administratieve last van platforms ook verminderen, volgens Commissaris Gentiloni, omdat ze nu aan elke lidstaat apart moeten rapporteren. Concreet stelt de Commissie voor dat platforms één keer per jaar alle inkomsten van verkopers of dienstaanbieders op hun website doorgeven aan de belastingautoriteiten. Zo zou bijvoorbeeld Uber één keer per jaar doorgeven hoeveel de gegenereerde inkomsten van hun chauffeurs zijn. 

De regels zijn van toepassing op àlle platforms, ongeacht hun omvang en zal gelden voor alle verkopers, ongeacht hun juridische status. Er is enkel een uitzondering voor overheidsentiteiten. Elke lidstaat mag zelf beslissen of ze een drempel vastleggen voor het aantal activiteiten van een platform. Boven of onder die drempel kan de lidstaat dan beslissen of ze de gegevens al dan niet gebruiken. 

Het voorstel omvat het rapporteren over activiteiten zoals het verhuren van kamers of woningen, persoonlijke diensten, verkoop van goederen, verhuren van eender welk vervoersmiddel en crowdfunding. 

De wetgeving is van toepassing op alle platforms, ook websites van buiten de Europese Unie. Platforms uit derde landen moeten zich dus ook registreren in één EU-lidstaat en aan de belastingautoriteiten daar rapporteren.

Lees het volledige voorstel hier.

Afscheid van unanimiteit?

Commissaris Gentiloni wil bekijken of enkele van de voorstellen toch goedgekeurd kunnen worden via gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit. Belastingdossiers kunnen in principe gestemd worden volgens gekwalificeerde meerheid indien er een grote concurrentieverstoring zich voordoet in de interne markt. Dit principe is ook beter gekend als artikel 116 uit het verdrag betreffende de werking van de EU.

Maar dit artikel is nog nooit eerder gebruikt. De Commissie zal dus goed moeten nadenken hoe ze dit zullen aanbrengen aan de lidstaten en voor welke voorstellen ze het zullen inroepen.

Voorlopig moet elk belastingdossier unaniem worden goedgekeurd door alle lidstaten. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons