U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Belastingontwijking – bestrijding van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden

07 juni 2021 - door Veronique Vennekens

De EU heeft de afgelopen jaren krachtige nieuwe instrumenten gecreëerd om het gebruik van onrechtmatige en agressieve belastingstructuren door bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, tegen te gaan. Juridische entiteiten en constructies zonder enige of met slechts minimale bedrijfsaanwezigheid en economische activiteit blijven echter een risico vormen.

Bij dit initiatief wordt nagegaan hoe kan worden voorkomen dat juridische entiteiten en structuren zonder substantiële bedrijfsaanwezigheid in de EU belastingvoordelen genieten.

Je kan tot 27 augustus deelnemen aan de openbare consultatie via de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: Belastingontwijking – bestrijding van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden

Het doel van de raadpleging is om gegevens en bewijsmateriaal te verzamelen die nodig zijn om nieuwe regels in de Europese Unie op te stellen om misbruik van lege entiteiten en constructies voor belastingontwijking te bestrijden. Hiertoe moet de raadpleging de standpunten verzamelen van geïnteresseerde belanghebbenden over het gebruik van lege entiteiten en constructies en hun potentieel misbruik voor belastingontwijkingsdoeleinden in de EU, beschikbare cijfers en bewijsmateriaal met betrekking tot de omvang van het probleem, en de bestaande en mogelijke nieuwe mechanismen om dergelijk misbruik aan te pakken.

De raadpleging moet input geven over de mate waarin bestaande regels in de EU het risico van belastingontwijking door misbruik van lege entiteiten aanpakken en welke nieuwe regels het bestaande kader moeten aanvullen. Met name moet de informatie die via de raadpleging is verzameld, een afbakening van het probleem en de opstelling van een gemeenschappelijke definitie van lege entiteiten mogelijk maken, evenals een inventarisatie van bestaande regels in de EU-lidstaten, en de verdienste en de kenmerken van een mogelijke nieuw EU-breed initiatief.

Verder wordt gevraagd naar de fiscale gevolgen die aan lege entiteiten moeten worden verbonden zodra deze volgens de nieuwe regels zijn geïdentificeerd, over de op te leggen sancties bij niet-naleving en over de mogelijke gevolgen van de nieuwe regels voor verschillende belanghebbenden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons