U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe gaat het nog met de Europese belastingdossiers?

22 december 2020 - door Veronique Vennekens

De afgelopen weken namen de Europese ministers van financiën enkele beslissingen over Europese belastingdossiers. We blikken ook even vooruit naar wat we mogen verwachten in 2021.

  • De Raad bereikt een akkoord over de herziening van de richtlijn administratieve samenwerking.
  • Commissie lanceert voorstel om uitvoeringshandelingen te kunnen aannemen rond btw.
  • Hoewel de OESO onderhandelingen over belastingen op digitale diensten in 2021 nog verder gaan lanceert de Europese Commissie in juni 2021 een eigen voorstel.
Hoe gaat het nog met de Europese belastingdossiers?

Akkoord over herziening richtlijn administratieve samenwerking

De lidstaten zijn tot een politiek akkoord gekomen over de aanpassing van de richtlijn voor administratieve samenwerkingen op vlak van belastingen. Dit zorgt ervoor dat de automatische uitwisseling van informatie met digitale platforms zoals Uber en Airbnb kunnen blijven duren. 

De tekst bevat een verplichting voor digitale platforms om één keer per jaar een overzicht door te sturen van alle inkomsten voor verkopers of dienstaanbieders door het gebruiken van hun platform. De rapportage gaat zowel over grensoverschrijdende als nationale activiteiten. Een platform moet die informatie slechts naar één belastingadministratie communiceren.

Tijdens de Ecofin Raad in november 2020 bevestigden de ministers van financiën dat ze tevreden zijn over het akkoord. Lees hun statement hier.

Btw-comité wordt comitologie comité?

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gelanceerd die het btw comité in een comitologie comité verandert. Zo kan dat comité uitvoeringshandelingen goedkeuren rond btw.

Momenteel heeft de Commissie geen uitvoeringsbevoegdheden in de btw-richtlijn. Het enige wat ze nu kunnen doen is consistente implementatie van de regels promoten in het btw comité. Dit is een adviescomité met vertegenwoordigers uit de lidstaten en de Europese Commissie. Ze kunnen enkel niet-bindende richtlijnen aannemen, waar dan meestal niets mee wordt gedaan.

Daarom wil de Europese Commissie een aanpassing van de btw-richtlijn zodat ze zelf de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen aan te nemen voor een aantal btw-zaken waar een uniforme interpretatie voor nodig is. Zoals verschillende bepalingen over belastingplichtigen, belastbare handelingen, het belastbare feit, de verplichting voor btw of de maatstaf van heffing voor btw. Het ‘nieuwe’ btw-comitologie comité zou dan die uitvoeringshandelingen een positief of negatief advies kunnen geven volgens gekwalificeerde meerderheid. 

Lees het voorstel van de Europese Commissie hier.

Digitale belasting: OESO-deadline niet gehaald, wat nu?

De Europese Unie heeft sinds de start van de onderhandelingen op OESO-niveau gezegd dat als er tegen het einde van 2020 geen akkoord is over de digitale belasting, de EU verder gaat met een eigen wetgeving. Maar, net zoals met zoveel zaken in 2020, verliepen de onderhandelingen niet zo vlot als gehoopt.

Maar met Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten hoopt de OESO, en de EU-lidstaten, een akkoord te hebben tegen het midden van 2021. Maar ondertussen heeft de Europese Commissie aangekondigd dat ze in juni 2021 zelf een Europees voorstel zullen doen rond belastingen voor de digitale sector. Inkomsten hiervan zouden gebruikt worden om het Europees herstelplan te financieren. 

Commissaris Dombrovskis heeft bevestigd dat het Europese voorstel enkel op tafel komt indien er tegen midden 2021 geen akkoord is op OESO-niveau.

De Raad zal de situatie bespreken in maart 2021. 

Lees het volledige voortgangsrapport over de belastingdossiers hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons